Фуражи и фуражни добавки за свине

ФУРАЖИ И ФУРАЖНИ ДОБАВКИ ЗА СВИНЕ

 

Физиологичните особености на храносмилателната система на свинете определят пригодността им за използване на отделни видове фуражи. Основни фуражи за свинете са концентрираните фуражи. Сочните и зелените фуражи също могат да се използват при храненето на свинете. Определящи при избора на типа на дажбите са целите, които си поставя стопанинът по отношение на продуктивност на животните и икономическа изгода от производството.

Интензивното свиневъдство се базира на използването на комбинирани фуражи.

При условията на екстензивно отглеждане на свинете в по-малките ферми, комбинираните фуражи, както и отделни концентрирани фуражи, могат да се съчетават с изхранване и на зелени и сочни фуражи, отпадъци от млекопреработването, от кланиците, кухненски отпадъци и други местни продукти.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Свързани новини

Напишете коментар