Устойчиво земеделие – агротехнически аспекти

Интензивното земеделие влезе в конфликт с околната среда. Необходимостта от неговото разрешаване роди концепцията за устойчиво земеделие. Устойчивото земеделие се характеризира с това, че за дълъг период запазва качествата на околната среда и ресурсите, от които зависи; осигурява храни и фуражи с високо качество; икономическата печалба от него е достатъчна за възпроизводството; осигурява повишаване на качеството на живота на земеделците и на обществото като цяло. Посредством него се постига стабилност на селскостопанското производство в три аспекта:

  • агрономически – поддържа стабилна продуктивност за дълъг период от време;
  • икономически – на микрониво осигурява стабилни доходи на земеделските стопани, а на макрониво – в националната система;
  • екологичен – съхранява се качеството на околната среда.
Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Свързани новини

Напишете коментар