Създаване на оптимална сортова структура при пшеницата

Един от факторите, влияещи на количеството и качеството на бъдещата реколта е изграждането на правилна сортова структура за дадения район. За да се реши успешно основния проблем в зърнопроизводството – преодоляване във възможно максимална степен негативното влияние на условията на отглеждане, върху количеството на произведената продукция, е необходимо да се познават основни моменти и при формиране на сортова структура в дадено стопанство. Никога не трябва да се отглежда само един сорт, колкото и подходящ да е той за района. Идеален сорт пшеница не съществува и затова много по удачно е да се залага на 2-4 на брой сорта с различни и взаимно допълващи се стопански признаци. Отглеждането на няколко сорта в максимална степен редуцира негативното влияние на метеорологичните условия като суша, проливни дъждове, силни студове и други. Препоръчително е площта на основния сорт да заема около 50 %, а няколко съпътстващи сортове другите 50 %, в съотношение за 20:20:10. Изборът на сортове трябва да се прави въз основа на техните качества и свойства, от които зависи до голяма степен бъдещата реколта като количество и качество.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Свързани новини

Напишете коментар