Стандартизация в пчеларството » Съвети в земеделието

Стандартизация в пчеларството

СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ПЧЕЛАРСТВОТО

Стандартизацията е установяване и използване на задължителни правила, норми и изисквания към повишаването на производството на продукцията, производителността на труда и икономията на средства. Стандартизацията се основава на научните постижения, техническия прогрес и практическия опит.
Материален израз на стандартизацията са стандартите, отрасловите нормали и техническите документации. Приетите стандарти са задължителни за всички предприятия, организации и учреждения, занимаващи се с дейност, контролирана от съответния стандарт.

В стандарта се конкретизират показателите, определящи потребителната ценност на продукцията. Отрасловите нормали и документации са задължителни при производство на конкретните продукти и изделия. За да получи продукция с високо качество, производителят е длъжен да спазва строго нормите и изискванията на стандарта, нормалите и документациите. Произведената продукция, която не отговаря на предвидените изисквания, се обявява за нестандартна.
В нашата страна има разработени стандарти за меда и за восъка. За останалите пчелни продукти са разработени отраслови нормали и техническа документация.
Изискванията, на които трябва да отговаря българският натурален пчелен мед, са отразени в БДС 2673-77. Те са разработени след проучване на състава и свойствата на различните видове мед. Начините за анализ на меда са описани в БДС 3050-80.
Органолептичните свойства и физико-химичните показатели, на които трябва да отговаря българският пчелен восък, са отразени в БДС 13143-80. В стандарта са описани подробно и начините за определяне на всеки контролен показател.
България първа в света създаде съвременен документ за стандарт, с който се регламентира и се контролира качеството на лиофилизираната пчелна отрова. Отрасловата нормала е одобрена през 1977 г. и включва 14 показателя. Показателите се определят с органолептични, физични, химични и биохимични методики.
За разлика от меда и восъка стандартизирането на прополиса, пчелното млечице и цветния прашец е значително по-трудно, но не и невъзможно. При контролирането на качеството и чистотата на тези пчелни продукти се използуват органолептичните свойства (външният вид, цветът, ароматът, структурата и консистенцията) и някои химични и биологични свойства. Установени са границите, в които варират стойностите на отделни показатели, свързани с произхода и с начина на съхраняване и преработване.
Всяко отклонение от нормалните граници на някои показатели (определени в създадените нормали) показва фалшификация. 

 

Свързани новини

Comment on this FAQ