Сорго – решение при засушаване » Съвети в земеделието

Сорго – решение при засушаване

Сорго – решение при засушаване

 

Характеристика: соргото е тропическо растение, произхождащо от Африка, което се разпространява все повече в страните от Южна Европа. Често го наричат“царевица, устойчива на суша“ и в началните етапи от развитието си то доста прилича на царевицата.

Царевицата е двуполово растение. В случай на недостиг на вода, цъфтежът на мъжките и женските цветове се разминава като време, което предизвиква проблеми при оплождането. При соргото този проблем не съществува, защото растението е еднополово, а именно това го прави по-устойчиво на засушаване и високи температури. Освен това соргото е с много по-малка листна маса, в сравнение с царевицата, което го прави подходяща култура за отглеждане в много сухи райони, с добиви, които при подобни условия от царевицата е невъзможно да се реализират.

Соргото е растение на късия ден и като по-топлолюбива култура, не понася температури под 0°С. Притежава мощна и добре развита коренова система, която достига до 2.5 м дълбочина. Стеблото и листата са покрити с восъчен налеп. Листата са тънки, с по-малка дължина на устицата, които се затварят при засушаване и се отварят отново, едва когато растението възстанови тургора си. Соргото понася високи температури. При повишаване на температурата над 38-40°С, растежните процеси в растението спират и се възстановяват веднага.

Като цяло соргото е растение с ниски изисквания към влага и почви, може да се отглежда на леки песъчливи, тежки глинести, засолени, алкални или леко вкислени почви.

Като цяло соргото е растение с ниски изисквания към влага и почви, може да се отглежда на леки песъчливи, тежки глинести, засддени, алкални или леко вкислени почви.

 

Сеитба: в сеитбооборота културата заема място след житни, слънчоглед, бобови. Като тропическо растение не обича студени почви, което означава, че към сеитба се пристъпва, когато почвата се затопли трайно над 12°С, което обикновено като време е началото на май, по този начин се избягва и риска от късни пролетни слани. Соргото не пониква в студена почва. Ключът към равномерното поникване е добрата подготовка на почвата. Тъй като семената му са много дребни, оптималната дълбочина на засяване е 2-4 см. Сеитбата се извършва с пневматични сеялки за окопни култури, с дискове със 72-78 отвора и ниска скорост (5 км/ч), при междуредово разстояние 70 см Гъстотата на засяване зависи от климатичните условия, типа почва и ранозрелостта на хибрида, като варира между 23 000 и 28 000 реколтирани раст./дка.

 

Торене: соргото изисква ниски норми на торене. Поради мощната си и дълбокопроникваща коренова система, използва труднодостъпните хранителни вещества в почвата. За формирането на 100 кг добив, са необходими:

– Фосфор – 2 до 6 кг активно вещество – соргото има малки изисквания към фосфор.

– Калий – 2 до 6 кг активно вещество. Да се внася само на бедни почви или при голям износ на калий от пшеницата.

– Азот – 5 до 8 кг активно вещество преди сеитбата или по-късно, във фаза 6-7 лист. Соргото е като „азотна помпа“благодарение на кореновата си система.

 

Растителна защита: важно условие е да се избягва сеитбата на сорго на площи, заплевелени с балур от коренища. Срещу житни плевели може да се използва Пендиметалин – 450 мл/дка, след сеитба, преди поникване, като не трябва да попада в зоната на семената. Срещу широколистни плевели , вегетационно, във фаза 4 лист -препарати на база 2,4Д -150-200 мл/дка.

Нова технология, разработена съвместно от Еуралис и Синджента, ще улесни борбата с житните плевели. От тази година, всички семена сорго, предлагани от Еуралис, са третирани с антидот на Синджента – Консеп III, което прави възможно третиране на посева с Дуал Голд, 150 мл/дка, след сеитба преди поникване.

Соргото е устойчиво на болести и се напада от много малко неприятели. Слабото нападение от вредители се дължи и на малкото площи, заети с културата (в сравнение с царевицата). Не се напада от Диабротика. Възможна е появата на листни въшки във фаза 4-6-ти лист, борбата срещу които се извежда с регистрирани за целта инсектициди. Проблемът с фузариума се решава с избора на устойчив хибрид.

 

Напояване: не се нуждае от напояване; соргото е култура, която се представя отлично при сухи условия. Соргото може да се отглежда нормално с по-малко от 100 мм вода. Критичният период на сухоустойчивост при растенията е много по-къс, в сравнение със същия при царевицата (няма разлика в цъфтежа на мъжките и женските цветове). Соргото издържа на много по-високи температури.

 

Прибиране: жътвата се извършва в техническа зрялост, когато зърното е с типичния за съответния хибрид цвят и 14-15% влага, септември – октомври. Прибирането става с комбайн с хедер за бяла жътва. Настройките на комбайна са приблизително същите, като тези за пшеницата. Важно е да се намали честотата на въртене на барабана на комбайна на 500-600 оборота/мин и да не се допуска пилеене. Прибира се само метлицата, колкото е възможно по-високо, за да се избегнете прибирането и на зелените части, които допълнително у влажня ват зърното. За принудително изсъхване на зелената маса може да се извърши десикация -14 дни преди жътва посева се третира с 400 мл/дка Глифозат.

 

Хранителна стойност: Хранителните качества на соргото са много близки до тези на царевицата и това позволява включването му в различни рецепти при производството на фуражни смеси в животновъдството. От 1990 г. всички хибриди сорго в Европа са с 0% съдържание на танини. Микотоксините са друг важен показател в животновъдството. Тяхното съдържание в царевицата е много по-възможно за разлика от соргото, прибрано на време. За тази цел се препоръчва и засяването на ранни и средно ранни хибриди.

Процесът на преработка на царевицата и соргото е един и същ, което прави възможно използването му в различни рецепти за фуражопроизводството.

Изследвания на Националния френски институт показват, че соргото съдържа повече протеини и скорбяла и по-малко мазнини в сравнение с царевицата.

Соргото може да замести изцяло царевицата при производството на фуражи за свине и птици, което е 1 доказано от различни експерти в тази област. Всеки стопанин, всяка ферма, всеки фуражен завод може да използва сорго!

 

Хибриди:

КВЕБЕК. Ранен хибрид с висок потенциал за добив! Двулинеен ранен хибрид.

Цвят на зърното: оранжево-червен.

Вегетационен период: 102-108 дни.

Височина на растението 120 см.

Дължина на метлицата -30 см.

Предимства: сигурен добив при всякакви условия; висока толерантност на ниски температури; бърз начален старт; бързо отдава влагата в края на вегетационния период; ниски растения, устойчиви на полягане.

Препоръчителна гъстота на отглеждане: 27 000 – 28 000 реколтирани растения/дка.

Опаковка: 300 000 семена в торба, обеззаразени с фунгицид и антидот Консеп III Предпочитаният хибрид от Френските фермери!

Добиви 2010г.: 571 – 850 кг/дка

 

АРКАНСИЕЛ. Изключителна комбинация между добив и ранозрелост! Двулинеен ранен хибрид.

Цвят на зърното -червен.

Вегетационен период 105-110 дни. Височина на растението 125 см.

Дължина на метлицата 30 см.

Предимства: стабилен и сигурен добив при сухи условия; ниско растение, устойчиво на полягане; препоръчителна гъстота на отглеждане: 26 000 реколтирани растения/дка.

Опаковка: 300 000 семена в торба, обеззаразени с фунгицид и антидот Консеп III

Добиви 2010 г: 603-780 кг/дка.

 

ЕС АЛИЗЕ. Висок добив при сухи условия! Двулинеен : средно ран хибрид.

Цвят на зърното – червен. Вегетационен период 110-115 дни.

Височина на растението 120 см. Дължина на метлицата 30 см.

Предимства: стабилен и сигурен добив при сухи условия; ниско растение, устойчиво на полягане, лесно за прибиране; бързо отдава влагата.

Препоръчителна гъстота на отглеждане: 25 000 реколтирани растения/дка.

Опаковка: 300 000 семена в торба, обеззаразени с фунгицид и антидот Консеп III.

Добиви 2010 г.: 748-847 кг/дка.

 

АРАКАН. Срено ранен двулинеен хибрид, с потенциал за добив като при късните!

Цвят на зърното: червен.

Вегетационен период 110-115 дни.

Височина на растението 125 см.

Дължина на метлицата 30 см.

Предимства: рекордни добиви при оптимални условия; бързо отдава влагата; ниско растение, устойчиво на полягане. Препоръчителна гъстота на отглеждане: 25 000 реколтирани растения/дка.

Опаковка: 300 000 семена в торба, обеззаразени с фунгицид и антидот Консеп III

Добиви 2010г.: 475-821 кг/дка. 

 

Свързани новини

Comment on this FAQ