Сеитба на лук в късното лято » Съвети в земеделието

Сеитба на лук в късното лято

За целта са подходящи добре аерирани и влагоемни почви, богати, чисти от плевели и осигурени с вода. Нито много тежките, нито много леките песъчливи почви са пригодни за такова отглеждане. На една и съща площ лукът може да се отглежда след 4-5 години.

Подготовката на почвата започва веднага след прибирането на предшественика. Мястото се дискова и наторява с около 30-35 кг/дка амониева селитра, 20-22 кг суперфосфат и 25 кг калиев сулфат. След внасянето на фосфорните и калиевите торове площта се изорава на 18-20 см. След това двукратно се култивира и бранува, като с последната обработка се внася половината от азотния тор.

Най-подходящото време за сеитба в Северна България е от 25 август до 5 септември и от 1 до 10 септември за южните части на страната. Посевната норма е 950 г на декар първокласни семена. За второкласните нормата се повишава с 20-25 на сто. Засява се на 2-3 см дълбочина. Сее се на шестредова лента 60x20x20x20x20x20 см, или на петредова лента – 60x25x25x25x25 см. Ако е нужно, се валира. След редовно поливане семената поникват за около 10 дни и до началото на зимата растенията вече са във фаза З-ти-4-ти лист и са устойчиви на ниските температури.

След поникването редовно се напоява, най-добре чрез дъждуване, привечер.

Какви са предимствата при този начин на отглеждане за производителя – продукцията от свежи луковици за продажба на връзки се появява още през май-юни на следващата година, а през втората половина на юни вече може да се предлагат на пазара и зрели луковици.

 

Свързани новини

Comment on this FAQ