Профилиране на почвената повърхност при отглеждане на зеленчукови култури » Съвети в земеделието

Профилиране на почвената повърхност при отглеждане на зеленчукови култури

Профилиране на почвената повърхност при отглеждане на зеленчукови култури

Зеленчуковите култури се отглеждат на предварително профилирана почвена повърхност, която може да бъде браздова повърхност или лехобраздова. Тези два типа профили са подходящи за промишлено отглеждане на зеленчуци, тъй като чрез формирането им се улеснява механизирането на обработките през вегетацията и прибирането на реколтата. В малките и дворни градини отглеждането е предимно в т.н. фитарии, където обработките и прибирането на продукцията е ръчно. (фитарията е равна повърхност, оградена с тирове /издигнати гребени/).
Профилирането на почвената повърхност зависи от културата, която ще се отглежда, биологичните й особености, получаването на качествена продукция и високи добиви. В тази статия предлагаме преглед на използваните почвени профили в градинарството, като ще посочим и установеното от практиката най-подходящо профилиране в зависимост от културата.

РАВНА ПОВЪРХНОСТ

Отглеждането на зеленчукови култури на равна повърхност се практикува предимно в дворните градини при отглеждането на спанак, моркови, репички, магданоз, лук-каба. Сеитбата на семената е разпръсната или ивичеста. Тъй като няма възможност за гравитачно поливане, растенията се поливат с лейка или маркуч с цедка. Друга особеност на равната повърхност е по-ниската температура на почвата с 4 до 6°С през слънчеви дни в сравнение с тази на профилираната повърхност. Равната повърхност изпарява значително по-малко вода, което се отразява положително върху влажността на почвата и нейното затопляне.

 

БРАЗДОВА ПОВЪРХНОСТ

Оформянето на браздите се извършва напролет, преди засаждането, а когато зеленчуците ще се отглеждат като втора култура – веднага след приключване на почвените обработки. Браздовото отглеждане има някой агротехнически предимства пред отглеждането на равна повърхност. Когато е необходимо, винаги може да се извърши гравитачно поливане по браздите. Използава се широко както в големите зеленчукови граднини. така и в дворните. Особено важно е това, че при браздовата повърхност горният хоризонт на почвата през пролетта се затопля бързо, което позволява засаждането на топлолюбивите култури да се извърши в по-ранни срокове, но, разбира се, съобразени с датите за късните пролетни слани. Благодарение на профила, който се създава при браздовата повърхност, излишната влага през пролетта се изпарява много по-бързо, а именно това води до затопляне на почвата и до рязко подобряване на въздушния и температурния режим.
В дворните и малки градини най-често почвената повърхност се профилира на бразди. Подходяща е за ранни, средноранни и късни индетерминантни сортове домати, пипер, патладжан, краставици на телена конструкция, бамя, картофи, главесто зеле, броколи, карфиол.

 

ЛЕХОБРАЗДОВА ПОВЪРХНОСТ

Грубото оформяне на лехите се извършва след основната обработка на почвата наесен, а финото дооформяне напролет, преди сеитбата на семената или засаждане на растенията. Използва се предимно в професионалното градинарство – за промишлено отглеждане на зеленцуци.
Отглеждането на лехобраздова повърхност включва положителните страни на отглеждането на равна повърхност и на бразди. У нас широко е застъпен този начин на профилиране, особено за големи площи Главното предимство е това, че при него се създават благоприятни условия за механизирано извършване на всички производствени процеси от сеитбата до прибирането на продукцията.
При лехобраздовата повърхност, благодарение на профила, който се получава, се подобряват значително температурният, водният и въздушният режим на почвата.
Така например, през пролетта, когато почвата е още студена, температурата в горния хоризонт на дълбочина 5-10 см се повишава в слънчеви дни до 5-8ºС, а влажността спада много бързо до оптималната за нормалното поникване и развитие на растенията. По такъв начин лехобраздовата повърхност позволява сеитбата на ранните зеленчукови култури да се извърши по-рано в най-благоприятни агротехнически срокове.
Поливането е гравитачно по браздите.
Този почвен профил е подходящ за детерминантни сортове домати, сортове пипер за механизирано прибиране и предназначени за производство на млян червен пипер, сортове зелен пипер, дребноплодни сортове краставици за механизирано прибиране, готварски тиквички, дини, пъпеши, зелен фасул, зелен грах, зеле главесто, броколи, лук – лютив и каба, чесън, моркови.
В малките градини зеленчуците, независимо от вида се отглеждат най-често на фитарии, с гравитачно поливане по бразди.

 

ПОЧВЕНИ ПРОФИЛИ В ОРАНЖЕРИИТЕ

В полиетиленовите и неотопляемите стоманено стъклените оранжерии зеленчуците също се отглеждат на профилирана повърхност, както за разсад, така и за продукция. И в двата типа оранжерии при отглеждане на разсад почвата се оформя на високи лехи.

– за разсади:
В неотопляемите стоманено стъклени оранжерии за отглеждане на гъст, непикиран и пикиран разсад от домати, пипер, патладжан ръчно се оформят две лехи във всеки ред, с височина 10-12 см, ширина 1,50 см и пътека между тях 20 ст. Гъст непикиран разсад от същите култури се отглежда и в полиетиленови оранжерии, където се оформят 4 високи лехи. Предварително оранжериите се почистват от растителните остатъци, изорават се и се фрезовата.

– за продукция: Отглеждането на зеленчукови култури за продукция, независимо от производственото направление налага профилиране на почвената повърхност на бразди или на лехи. И в двата типа оранжерии се отглеждат ранни домати, ран пипер, дългоплодни краставици, салата, зелен лук, зелен чесън.

В полиетиленовите оранжерии – при отглеждане на домати – разстоянието между браздите е 80-85 см, а при висока равна леха доматите се засаждат на двуредова лента, при ширина на лехата 90 см и пътека 50 ст.
При пипера браздите са на същото разстояние, но когато се отглежда на висока леха ширината е 80 см, а разстоянието между лехите е 40 см. Сортовете пипер с по-ограничен растеж (дребноплодни) се засаждат в 3-4 редови ленти, а силно растящите в двуредови ленти. Установено е, че при лентово отглеждане на пипера се увеличават добива и рано зрелостта. Забелязва се тенденция земеделските производители предимно да прилагат браздово профилиране на почвената повърхност при отглеждането на домати и пипер. Краставиците при леки почви се отглеждат браздово на разстояние 90 см. При по-тежки и влагоемки почви се оформят лехи с ширина 100 см и разстояние между тях 50 ст. Салата, зелен лук и зелен чесън се отглеждат на лехи с ширина 100-120 см с пътеки между тях 50-60 см, на 5-6 редови ленти.

В неотопляемите стоманено стъклени оранжерии доматите се отглеждат в 4 реда с две междулентия, които се използват за пътеки. Краставиците се отглеждат в два реда. Едроплодните сортове пипери се отглеждат в 4 реда, а дребноплодните в 7 реда. Салата, зелен лук и зелен чесън се отглеждат по същата схема, както в полиетиленова оранжерия.

 

Свързани новини

Comment on this FAQ