Производство на качествен разсад от основните зеленчукови култури » Съвети в земеделието

Производство на качествен разсад от основните зеленчукови култури

За получаването на високи добиви и качествена продукция от зеленчуковите култури от съществено значение е качеството на разсада. За ранното и средно ранното производство на домати, зелен пипер и патладжани производството на разсад се организира в подходящи за целта култивационни съоръжения. Това са стоманен остъклени оранжерии (отопляеми и неотопляеми) и оранжерии с полиетиленово покритие (с техническо отопление или без отопление). Топлоизточниците трябва да осигуряват поддържане на температури от порядъка на 20-22°С.

 1. На първо място трябва да се отбележи произходът на семената, които ще се използват при разсадопроизводството. От изключителна важност е закупуването на оригинални (автентични) семена с високи посевни качества, от утвърдени фирми на българския пазар.

 

 1. На второ място е качеството на торопочвената смеска, която се приготвя от 1 до 2 части почва и 1 част добре угнил оборски тор. И двата компонента трябва да са чисти от плевелни семена, почвени патогени и неприятели. Добре хомогенизирана торопочвената смеска трябва да се съхранява на сухо място, под навес. Когато се съхранява на открито смеската се навлажнява, в резултат на което по-трудно се загрява, а младите растения са предразположени към нападение от гъбни патогени, които се развиват при тези благоприятни за тях условия.

 

 1. Голяма част от патогените, причинители на гъбни, бактерийни и вирусни болести се предават чрез семената. Патогенът (болестотворния причинител) може да се намира по повърхността на семената, в ендосперма или зародиша. Попаднал в почвата заедно със семената преминава по кълновете, а след това по младите растения и причинява характерните за съответната болест повреди. Крайният резултат е намаляване на добива, както и получаване на заразени семена. За да се предотврати пренасянето на болести чрез семената, те се подлагат на предсеитбена обработка (обеззаразяване). Тази практика е задължителна когато семената са от собствено семепроизводство.

 

 1. Качеството на разсада е свързано със спазванесроковете на сеитба и на пикиране. По-ранните дати на сеитба водят до прерастване на разсада и на полето растенията по-трудно се адаптират и прихващат, а по-късните дати водят до закъсняване на плододаването на културите.

В зависимост от района оптималните срокове за сеитба (за производство на разсад) на ранния зелен пипер и патладжана са 20/01 – 5/02 и за ранните домати 25/01 – 20/02. За разсадите, отглеждани за средно ранно производство на домати, зелен пипер и патладжан сеитбата се извършва от 1 до 20 – 25 март.

 

 1. Подготовката на култивационните съоръжения започва 3-7 дни преди сеитбата. С покриването на полиетиленовите оранжерии се внася и торопочвената смеска с цел да се затопли до необходимата температура, но не по-ниска от 16-18’С.

 

 1. Сеитбата на семената се извър- шва равномерно по цялата площ със следните посевни норми: гъст разсади за пикиране на домати и патладжан – 5 д/т, а за зелен пипер -12- 15 д/т и съответно за непикираните разсади: домати и патладжан – 2-2.5 d/m2 и зелен пипер 8-10 d/m2. След сеитбата семената се покриват с торопочвена смеска, като дебелината на покривния слой съответно при ранното производство е около 1-1,2 сm, а за средно ранното производство от 2 до 2,5 сm. Преди покриване на семената върху лехите се разхвърлят гранули от препарати за борба с поповото прасе.

 

 1. За нормално набъбване, покълване и поникване на семената определящи фактори са температурата и влажността на смеската. Температурата трябва да се поддържа не по-ниска от 18-20°С, като оптималната е около 22-24°С. Преди сеитбата е желателно почвата да се навлажни.

За ранното производство се отглежда гъст разсад, семената се сеят в щайги или на висока леха, а във фаза кръстосване растенията се пикират в саксии или отново на висока леха.

За средноранното производство се отглежда непикиран разсад на висока леха. До поникване на семената в полиетиленови и неотопляеми стоманеностъклени оранжерии лехите се покриват с прозрачно полиетиленово фолио, с цел да се по-виши почвената температура.

 

 1. След поникването на разсадите нощните температури се понижават с 2-3°С при слънчеви и с 4-6°С при облачни дни, а дневните съответно с 4 и 6°С. Ако се поддържат високи температури в първите 7-10 дни след поникването растенията силно етиолират и са чувствителни към гъбни заболявания – т.н. сечене по разсада. Етиолиране може да се получи и при голяма гъстота на растенията или при лошо проветряване на култивационното съоръжение. В тези случаи се извършва подспиване на разсада с полувлажна торопочвена смеска до котиледонните листа на растенията.

 

 1. Пикирането на разсадите се извършва във фаза кръстосване в саксии или на висока леха при разстояние 10×10 сm за доматите и патладжана и 6×8 cm за зеления пипер. Ден преди пикирането разсадите се поливат, а при скубането на растенията се внимава да не се травмират листата им и да не се наруши кореновата им система. Самото засаждане при пикиране се извършва на дълбочина до котиледонните листа. Растенията се поливат с малко вода. След прихващане почвата леко се разрохква, поддържа се оптимален температурен режим, поливане се извършва при нужда. Преовлажняването на разсадите води до изжълтяване на листната ма са и създаване на условия за развитие на болести. За отглеждане на здрав разсад е необходимо редовно проветряване на култивационното съоръжение.

 

 1. Във фаза З-ти-5-ти лист разсадите се подхранвате 20-25 d/m2 амониева селитра и троен суперфосфат и с 15-20 d/m2 калиев сулфат. При отглеждането на непикиран разсад в полиетиленови оранжерии има опасност от измръзване на растенията при падане на късни пролетни слани. Предпазно средство в случая е покриването на лехите с вътрешни тунели.

Проблем при разсадопроизводството е заплевеляването. При наличие на плевели до поникването борбата се води с хербициди, а след поникването чрез плевене. При поява на кускута трябва веднага да се унищожи.

 

 • За нуждите на средноранното производство за един декар производствена площ са необходими 10-12 т разсад от домати и патладжани, 22-25 т за пипер.
 • Няколко дни преди разсаждане на полето разсадът се третира профилактично с фунгицид и инсектицид, а ден преди разсаждането обилно се полива с вода.
 

Свързани новини

Comment on this FAQ