Присаждане на дини и пъпеши » Съвети в земеделието

Присаждане на дини и пъпеши

Присаждане на дини и пъпеши

Един от начините за повишаване разнородността и добива от единица площ при дините и пъпешите, както на открито, така и в култивационни съоръжения е присаждането. Смисълът на присаждането е да се използва помощната коренова система на подложката. При дините за подложка се използва кратуната, а при пъпеша – тиквата (обикновена или бяла едроплодна; за оранжерийно производство за предпочитане е едро плодната).

Предварително рътените семена от подложката и присадника се засяват едновремено. За предпочитане е подложката да е в саксийки. Около два дни след поникването им, във фаза в която семеделите са заели хоризонтално положение и се появява първият същински лист се предприема присаждането. То трябва да се направи в хладно помещение и на сянка. Присаждането се извършва по следния начин: вземат се здрави, намиращи се в състояние на пълен тургор растения. С ножче за самобръсначка се прави разцеп между семеделите на подложката (тиква, кратуна) на дълбочина 1 – 1,5 см. Присадникът (пъпеш, диня) се изрязва на клин (1 – 1,5 см) непосредствено под семеделите и се поставя в разцепа на подложката. Внимава се да съвпаднат камбиалните пластове на двете култури. Ако подложката и присадника имат различна дебелина, необходимо е камбиалните пластове да съвпаднат поне от едната страна. При поставяне на присадника в разцепа на подложката семеделите им трябва да са в една посока (едни над други). Мястото на присаждането се затяга с ластик или се привързва с късче усукан на къделка памук.

Присадените растения трябва да се отглеждат в оранжерия или топъл парник при температура около 25 – 28°С, а влагата да е 90 – 95%. През първите дни след присаждането трябва да се избягва пряката слънчева светлина. При спазване на необходимите условил, около 4 дни след присаждането се образува калус и растенията могат да се изложат на разсеяна светлина. На 7 – 8-я ден превръзката се отстранява и растенията се отглеждат при нормален режим. При този начин на присаждане процентът на прихващане е около 80 – 90%. При внимателна и сръчна работа за 1 ден могат да се присадят около 300 растения. Ако 250 – 280 от тях са сполучливи, което е необходимо за 1 декар, става ясно, че за ранното производство това е много икономически целесъобразен метод.

При присаждането на пъпеш върху тиква много важно условие е да се остави един ластун от подложката (тиквата) да се развива до края на вегетацията. По този начин се развива нормално кореновата система и се осигурява оптимално развитие на двата компонента. Ако не се остави листна маса от подложката, става масово загиване на присадените растения.

Присаждането може да се извърши и върху поникнали подложки на полето, като се спазват предвидените за дадения район сеитбени срокове. Присаждането трябва да се направи в хладните часове на деня (сутрин или вечер) и след присаждането растенията се поливат. След това растенията се покриват с картонени кутии (поставя се тежест, за да не ги премести вятъра) или глинени саксии.

Присаждането на дини върху кратуни може да се извърши и по друг, по-бърз метод. С помощта на метално гладко острие (шило) се прави дупка в стеблото на кратуната и се вмъква подострения калем на динята, без да се привързват двата компонента.

Присадените дини дават с около 125% по-ранен и с около 50% по-висок добив, като присаждането не само не променя вкуса на плодове, но повишава захарното им съдържание.

При пъпешите ранно зрелостта е с 25%, а добива с около 40% по-висок. Присаждането на дини и пъпеши като агротехнически метод дава възможност да се ускори плододаване то им с 3-4 седмици. 

 

Свързани новини

Comment on this FAQ