Предпазване от пожари. Оказване на първа медицинска помощ при нещастни случаи » Съвети в земеделието

Предпазване от пожари. Оказване на първа медицинска помощ при нещастни случаи

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПОЖАРИ. ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ

1/ Правила за предпазване от пожари
Трябва да има свободен достъп към всички постройки на пчелина. Забранено е пушенето и паленето на огън във всички служебни помещения. За пушене се използва определено място, в което има вода. Сградите в пчелина трябва да са снабдени задължително със средства за гасене на пожар: пожарогасител, лопата, брадва, съдове за вода и т.н. При възникване на пожар трябва да се потърси противопожарна помощ. Забранено е използването на огън (на бензинова лампа или на факли) за размразяване на водопроводи или канализационни тръби. За тази цел служат горещ пясък, вода или пара. При запалването на пушалката не бива да се използуват много сухи горивни материали, които отделят искри, а също и корисилин или бензин. Забранено е паленето на пушалката в помещенията. За целта трябва да има специално място (площадка), отдалечено от постройките и кошерите. Забранено е внасянето на запалена пушалка в помещенията. След приключването на работата с пчелите пушалката се загасява. Отваря се капакът, съдържанието й се изсипва, залива се с вода или се закопава в земята. При временно спиране на работата отворът на пушалката се запушва.

2/ Първа помощ при нещастни случаи
На пострадалите трябва да се окаже първа помощ, при нужда да се извести медицинската служба или спешно да се откарат в болнично заведение. Най-често първа помощ се налага при следните случаи:
Натъртване и изкълчване. На болното място се поставя лед или кърпа, напоена със студена вода. На пострадалия се осигурява пълен покой. Ако изкълчването е в някаква става, тя се превързва и се обездвижва.
Счупвания. При скрито счупване пострадалият се поставя в удобно положение, на счупеното място се слага шина и се завързва с бинт, ремък или връв. В случай на счупване на гръбначния стълб пострадалият се поставя на носилка легнал по очи, като под гърдите и главата му предварително се слагат дрехи, одеала и др. При открито счупване е необходимо да се осигури покой, да се обработи раната с йодова тинктура, да се постави стерилна превръзка, а след това силно стегната превръзка или шина.
Рани. Първо раната трябва да се открие (дрехите се свалят, а ако не е възможно, скъсват се). Почиства се кръвта около раната, а краищата й се намазват с йод. На повърхността на раната се поставя стерилна превръзка и се бинтова. Силен кръвоизлив се спира със стегната превръзка или с гумена тръбичка. За същата цел може да се използват носна кърпа или ремък. Стягащата превръзка за спиране на кръвоизлив през зимата се държи не повече от един час, а през лятото – 2 часа.
Сътресение на мозъка. На пострадалия се осигурява пълен покой и се търси медицинска помощ.
Изгаряния. При леки изгаряния (зачервяване на кожата) на изгореното място се поставя компрес за 10 – 15 минути, намазва се със спирт или с воден разтвор на сода бикарбонат и се поставя стерилна превръзка. При тежки изгаряния на мястото се поставя стерилна превръзка. Изгореното място не трябва да се пипа с ръце. Не е разрешено мазането с вазелин, масло и др., издърпването на залепналите за кожата изгорели дрехи (те се изрязват около изгорения участък) и спукването на образувалите се мехури. При изгаряне на очите се прави промивка.
Слънчев топлинен удар. Признаците му са внезапна слабост и виене на свят. Пострадалият се пренася на хладно място, а лицето и гърдите му се напръскват с вода. При необходимост се прави изкуствено дишане.
Отравяния. Отравянията се съпътствуват с главоболие, шум в ушите, тежест, повръщане, отслабване на дишането. Пострадалият се пренася на чист въздух, свалят се замърсените дрехи, главата и гърдите се напръскват с вода. Ако отровното средство е попаднало в очите, те се промиват с 2 % -ов разтвор на борова киселина или сода бикарбонат. За да се премахне дразнещото действие на химичните вещества върху носа и гърлото, препоръчва се изплакваме с вода или с 2 % -ов разтвор на сода бикарбонат. При отравяне с въглероден диоксид пострадалият се изнася на чист въздух, лицето и гърдите му се напръскват със студена вода и му се поднася амоняк да вдиша.
Поражения от електрически ток. Преди да се окаже първа помощ, трябва да се изключи електроенергията или да се издърпа електрическият проводник от пострадалия със сух дървен предмет или с гумени ръкавици. Ако нуждаещият се от помощ е изгубил съзнание, лицето му се напръсква със студена вода, тялото му се разтрива и му се поднася амоняк. При необходимост се прави изкуствено дишане.
Ухапване и ужилване от други насекоми (оси, стършели, кърлежи), змии и други животни. При ужилване от оси или ухапване от паяци, стършели и др. се постъпва по същия начин, както при ужилване от пчели. Вече впили се в тялото кърлежи се отделят, като спокойно и бавно се издърпват. Предварително кърлежът се намазва с мазнина, която запушва стигмите му и предизвиква отпускането му. Тялото и ръцете се дезинфекцират. При ухапване от змии на кожата остават две кървавочервени точки. Ухапването се съпътства от силна болка на мястото, оток, който може да обхване целия крайник, отпадналост, главоболие, затруднено дишане, спадане на температурата и на кръвното налягане, спокоен пулс. Над ухапаното място се поставя пристягаща превръзка. Раната се всмуква с уста (ако в устата няма ранички и ако зъбите са здрави). Дезинфекцира се със струя амонячна вода или с разтвор на калиев перманганат. Спешно трябва да се потърси медицинска помощ.
При ухапване от бясно животно раната се намазва с йод, без да се докосва с пръсти. Поставя се стерилна превръзка. Пострадалият се транспортира до болнично заведение.
Поради това че при работа на пчелина, при пренасяне на кошери, при работа в предприятията за преработване на пчелни продукти и т.н. е възможно да се стигне до нещастни случай, пчеларите трябва да разполагат с аптечка, оборудвана с най-необходимите средства за оказване на първа помощ: индивидуален превързочен пакет, бинт, памук, марля, гумена тръбичка, шини, гумен мехур за лед, чаши, пипети, пинцети, ножица, йодова тинктура, риванол, спирт, амоняк, борова киселина, сода бикарбонат, калиев перманганат, валериан, болкоуспокояващи средства, антиалергични средства, капки за сърце и др.
Периодично лекарствата се подменят (съобразно със срока на годност) с оглед на оказването на навременна и компетентна помощ, а знанията и уменията на работещите в пчелините се опресняват чрез курсове, лекции и др. 

 

Свързани новини

Comment on this FAQ