Почвено плодородие

Според съвременните схващания под понятието почва трябва да се разбира повърхностния рохкав пласт от земната кора, който притежава свойството плодородие. Под плодородие трябва да се разбира способността на почвата да осигурява всички необходими условия за развитието на растенията. Плодородието е основно свойство на почвата и е главен качествен признак, по който тя се различава от останалите природни тела. То именно е причина за особеното място, което тя заема в природата, а също така и за изключителната роля, която е имала и има за развитието на природата и човечеството.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Свързани новини

Напишете коментар