Подготовка на почвата за засаждане на късно зеле » Съвети в земеделието

Подготовка на почвата за засаждане на късно зеле

Подготовка на почвата за засаждане на късно зеле

Късното полско производство е основното направление при главестото зеле, с най-висок добив и качествена продукция. В страната масово се отглеждат традиционните сортове от групата на бяло главесто зеле Балкан и Кьосе 17, както и сортът Пазарджишко подобрено с получервено оцветяване на зелките. Тези сортове главесто зеле се отличават с много добри вкусови качества и крехкост.

На българския пазар се предлагат и много чужди сортове, с добра съхраняемост на зелките, по-висока добивност и изравненост на посева.
Късното производство се осъществява чрез предварително отгледан разсад, на открита леха. Сеитбата на семената е в периода от 1 до 20 юни. За 1 декар са необходими около 60-80 g семена на 20 кв.м разсад-на площ, по 3-4 g на 1 кв.м.

     

 

 

ВАЖНО! – При отглеждане на разсада е необходимо ежедневно да се извършват поливки, както и да се следи за появата на зелева бълха. В случай, че този неприятел се появи още във фаза котиледони, трябва спешно да се реагира. В противен случай нападнатите растения може да загинат. Третира се с Нуреле Д – 30 т1 на дка или с Децис 2,5 ЕК -20 т1 на дка.

В случай, че растенията се нападнат от причинителя на мана се извършва пръскане с фунгицида Ридомил Голд -0,25% или други регистрирани за целта препарати. Растенията са готови за засаждане на полето около 35-40 дни след датата на сеитба, във фаза 4-5 същински лист.

Задължителна практика е преди разсаждане да се извърши профилактично третиране на разсада със смес от инсектицид и фунгицид, като не бива да се забравя добавянето на прилепител. Чрез прилепителят финните капки от разтвора на препарата се задържат върху листната повърхност. Без прилепител поради восъчният налеп на листата на зелевите култури, капките се стичат и попадат върху почвената повърхност.

Избор на площ и подготовка на площта

При нашите климатични условия зелето се отглежда само при поливни условия. Най-големи са изискванията към почвената и въздушна влажност през периода на завиване на зелките.

Главестото зеле расте най-добре на плодородни, въздухопроницаеми, влагоемни почви с неутрална реакция. На силно преовлажнени почви, поради лошата аерация вследствие на уплътяването, растежът се забавя. Бедните песъчливи почви, както и тежките кисели почви са неподходящи за отглеждане на зеле.

В сеитбообращение зелето се отглежда след зелен грах, зелен фасул, чесън за зелено или ранни картофи.

Подготовката на площта се състои в почистване от растителните остатъци и изораване на дълбочина 20-25 см. При накъртване на големи буци, което се получава много често след оранта, почвата се дискува. Преди разсаждането, ако все още има буци, почвата се фрезува и се профилира на бразди или лехи.

Набраздяването е през 70-80 см, а лехообразуването на 160 см.

Торене

Определянето на торовите норми се извършва след направен агрохимичен анализ на почвата от площта, където ще се отглежда зелето. Най-често използвани в практиката количества торове са около 18-24 кг амониев нитрат, 18-24 кг троен суперфосфат и 10-12 кг калиев сулфат на 1 декар. Главестото зеле реагира много добре на органичното торене, при което се повишава ефективността на минералното торене.

С основната обработка на почвата се внасят препоръчаните количества калиев и фосфорен тор.
Азотният тор се внася през вегетацията, на два пъти по равни дози -при първото окопаване, след прихващане на растенията, и около един месец по-късно – в началото на свиване на зелките.

Оборският тор се внася през вегетацията, под формата на шербетуване с поливната вода, в доза 1,5-2 т/дка. В резултат значително се повишават растежните прояви и се увеличава добивът. При прилагане на такова подхранване (б р. – има се предвид шербетуване) нормите на минералните торове могат да се намалят С 20-25%.

Срок и схеми на разсаждане

Растенията се засаждат на полето след 5 юли до 25 юли. По-късно разсаждане, след 25 юли не е желателно, тъй като част от растенията може да образуват некачествени рехави и меки глави и добивите да намалеят. Разсадът се наскубва сутрин рано и листата се съкращават почти до половината. Растения без връх не бива да се засаждат. При браздово отглеждане засаждането се извършва по схема 70-80/40-45 см, а при висока равна леха по схема 90+70/40-45 см. На малка площ или в дворната градина засаждането е ръчно, с шило на сухо или под вода. На големи площи разсаждането е механизирано, на висока леха, чрез разсадосадачна машина.

При много суха почва, което често се случва при засаждане на късното зеле, площта се полива предварително, докато се навлажни на дълбочина 10-12 ст. Разсаждането се про-вежда след 1-2 дни, когато повърхността на почвата е леко просъхна-ла. Веднага след засаждането за прихващане на растенията задължително се извършва поливане. Поливането основно е гравитачно, по вади в браздите или между лехите. Друг начин на поливане е чрез дъждуване. При него е необходимо изграждането на дъждовална инсталация, което оскъпява производството, но повишава добива и качеството на продукцията. Зелките са по-хрупкави, сочни и крехки. След 4-5 дни, за вкореняване на растенията отново се извършва поливане. Едновременно с тази практика се подсаждат пропадналите растения за гарнираност на посева.
По същата технология се отглеждат и други късни зелеви култури – броколи, карфиол (цветно зеле) и брюкселско зеле. Сред тях най-широко разпространено е цветното зеле, което основно се консумира консервирано, на туршии. Бро коли и брюкселско зеле все по-често се срещат на българския пазар Увеличава се интересът на производителите към тези зеленчуци, особено на броколи, поради възможността за износ на замразена продукция В ЕС.

Често броколи се бърка с цветно зеле, по хабитус си приличат, но по продуктовата част цветната глава е по-рехава и зелено оцветена. Създадени са и хибриди броколи с виолетово оцветяване на главата. В България, все още е почти непознат хибридът броколи Потапезсо, изключително атрактивен на външен вид.
Брюкселското зеле образува високо стъбло от 50 до 80 см, по което листата са спираловидно подредени. В основата на всяка листна дръжка има формирано по едно малко зелче, с диаметър от 2 до 4 см, с нежна и плътна структура. На едно растение се образуват от 40 до 90 броя зелчета, в зависимост от сорта.

Схемите на отглеждане са почти еднакви и при трите вида зелеви култури – браздово или на висока ле-ха, като различията са във вътрередовите разстояния:
– при цветното зеле разстоянието между растенията в реда са от 40 до б0 ст;
– при броколи и брюкселско зеле от 50 до 60 ст, в зависимост от особеностите на сорта (хибрида).

Н.с. Цветанка Динчева,
Институт по зеленчукови култури „Марица“, Пловдив
Снимки: архив ИЗК„Марица“ и Интернет

 

Свързани новини

Comment on this FAQ