Подготовка за отглеждане, събиране и съхранение на охлюви » Съвети в земеделието

Подготовка за отглеждане, събиране и съхранение на охлюви

Подготовка на парковете за отглеждане на охлюви

Процесът обхваща периода от м.февруари до края на март. Паркът е предназначен за осигуряване на подходящи условия за развитие на открито на охлювите. Той представляват заграден терен, който, от една страна, осигурява нужната храна и защитава охлювите от вредители, а от друга, ги възпрепятства от бягство. През този период до момента на полагане на охлювите в парка , мястото е почистено от плевели и на него е засята ниска бяла детелина, която към момента на полагането представлява гъста тревна покривка, задържаща добре влагата, за да могат охлювите да се предпазват от високите температури през летния сезон. Парковете се зареждат с малки охлювчета от средата на април до края на месец май. По обиколката на парка е поставена носеща дървена конструкция с височина 50 см., към която е прикрепена нетоксична промазана полипропиленова тъкан.

В горната й страна е закрепена електрическа лента, която предпазва охлювите от бягство. По цялата вътрешна обиколка на парковете са направени алеи, покрити с варовик, който е необходим на охлюва за правилното доизграждане на черупката. Много важна част от вътрешното обзавеждане на парковете са дъските, които служат на охлювите за заслони, когато климатичните условия не са благоприятни за тях. Те са сковани с дължина 1 м. и широчина от 120-150 см. Те са опрани на земята на опора на такава височина, която е съобразена с живота и активността на охлювите. Не много високи, за да не прониква топлия въздух и да ги изсушава, но в същото време не много ниски, за да могат охлювите да изпълзяват нощем да се хранят върху тях със специално разработени фуражни смески. Дебелината на дъската е 2-3 см. и е съобразена с възможността за по-добро задържане на влагата. Дъските са разпределени на 50 % цялата повърхност на парка и са ориентирани така, че да защитават най-добре охлювите от слънцето.
Монтирането на система за оросяване е друга много важна част от обзавеждането на външния парк. Преди да се стъмни парковете се дъждуват. Допълнителното оросяване е от особена важност за поддържане на нормална влажност в парка и понижаване на температурата и през най -топлите дни.

Отглеждане на охлювите

Тъй като климатичните условия в България, а и въобще в Европа не позволяват на този вид охлюв да се размножава в естествена среда, малките охлювчета трябва да бъдат закупени от доставчик. От момента на полагането на малките охлюви във външния парк, започват ежедневните грижи за тях, които включват:

  • Непрекъснато внимателно наблюдение и анализ на развитието на охлювите, пропорционалното им разпределение в парка, а също така и количеството им по дъските
  • Ежедневно Хранене – по принцип охлювите са консуматори на прясна зелена растителност, като салата, маруля, зеле и др. Тя обаче не може да бъде единствената им храна, тъй като развитието и нарастването на охлювите, хранени само със зелена растителност през сезона, е по-бавно, което за отглеждане във ферма е икономически неизгодно. Поради тази причина най-удачно е смесеното хранене. При него на охлювите се дава суха храна, но така, че тя да свършва, преди да им бъде дадена нова, и когато я свършат, да се хранят със зелената растителност в парка.
  • Сухите комбинирани храни са под формата на брашно, произвеждат се по специални балансирани формули, които са резултат на многогодишни изследвания. Те доставят на охлюва въглехидрати, белтъчини, витамини и минерални вещества в определено съотношение, от което той има нужда, а и оказват благоприятно влияние за подобряване вкусовите им качества.
  • Сравнително високата температура и влажност в парковете през лятото благоприятстват развитието на плесени от остатъците от храна по дъските. Затова поне два пъти в седмицата дъсчените убежища трябва да се проверяват за плесени и ако има такива, много внимателно да се отстранят.
  • Ежедневно оросяване- вечер, след залез слънце, при необходимост рано сутрин. Принципът, който трябва да се спазва, е, че охлювите обичат влагата, но не и водата. Оросяването се извършва посредством много фини разпръскващи дюзи, монтирани на определена височина в парка
  • Отстраняване на растителност, когато стане прекомерно висока. По пътечките се коси, а в парковете внимателно се отрязват високите стръкове. Този етап продължава от около 15 април до около 15 октомври.

Събиране на готовата продукция

Събирането става, когато охлювите са завършили своето развитие и са достигнали полова зрялост. Счита се, че този момент е настъпил, когато краят на черупковият им отвор стане изцяло твърд и се завие, т.е, те имат напълно изграден борд. Събирането се извършва постепенно, като се започне от средата на август и се свърши в средата на октомври. За правилното съхранение на охлювите за по-нататъшната им реализация, те трябва да се подложат на „сушене” /изчистване/ веднага след тяхното събиране. Сушенето на охлювите става в проветриви помещения при използване на допълнителна вентилация, в продължение на 2-3 до 5 дни. След отдухването охлювите хибернират и се прибират в хладилни камери. Тогава те се свиват и се прибират в черупките си и се запечатват. След предварителна селекция, като се отделят охлювите за репродуктори, сортират се по големина и качества хибернираните охлюви се съхраняват в хладилна камера при температура от 3 до 8 градуса. 

 

Свързани новини

Comment on this FAQ