Отглеждане на червен калифорнийски червей

Отглеждането на червени калифорнийски червеи е съвременна уникална биотехнология за производство на екологично чист хумусоподобен био-тор. Технологията е уникална, защото:

1. За суровина се използват отпадъчни продукти. Червеят може да се храни с всевъзможни органични отпадъци:
– фекалии от домашни животни, т.н. оборски тор
– домакински отпадъци от кухнята
– градински отпадъци – треви, плевели, клони и храсти
– отпадъци от хранителната промишленост
– отпадъци от пивоварната промишленост
– слама и листа
– хартия и картон

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Свързани новини

Напишете коментар