Отглеждане на лозя. Сортове » Съвети в земеделието

Отглеждане на лозя. Сортове

Отглеждане на лозя. Сортове

Лоза (Vitis) е род от семейство Лозови (Vitaceae). Разпространени главно в Северното полукълбо, рода включва към 60 вида, най-вече Европейска винена лоза (Vitis vinifera). С голямо стопанско значение, с широко приложение в бита ни, консумиращо се в прясно състояние – грозде, или преработено – вино.
Хората отглеждат лозата от 3500 години. Днес са познати около 5000 сорта лози. Този пълзящ храст достига височина от 3-4 метра. Дава кисело-сладки плодове със зелен, жълт, червен или черен цвят, съдържащи семки. Лозата вирее най-добре в умерени слънчеви климати. Понася добре сушата и температурните промени, но е застрашена от измръзвания, слани и продължителни валежи при растежа. Освен климатичните условия обаче лозата трябва да се бори и с един друг голям враг – насекомите. Най-голяма опасност за нея представляват червените паяци и филоксерата.

Температура
Температурните условия са от изключително важно значение за развитието на лозата,а оттам и за добива и неговото качество. Лозата е растение на умерения климат и се развива нормално в страните с ясно изразена смяна на сезоните. Расте и се развива през пролетта и лятото до късна есен, но й трябва относително студено време, за да прекара в зимен покой. Затова я няма в страните с тропичен климат. Гроздето узрява най-добре в райони с тихи дълги есени, които осигуряват около 200 дни вегетация. Най-благоприятна температура за лозата е 25-30°С., а температурната сума е добре да бъде 3500-4000°С. Колкото и да е топлолюбива, лозата не обича горещините. Температури над благоприятните 25-30°С започват да се отразяват зле, а от 40-42°С могат да причинят пригори по листата и зърната. При ниски температури лозата издържа до около -17°С.

Почвена и въздушна влажност
Лозата проявява сериозни изисквания към почвената влага и в същото време е твърде сухоустойчива. Тя не може без вода, но може без напояване. Така е, защото развива дълбоки корени и черпи вода от по-долните слоеве на почвата. Излишната влага обаче е вредна за лозата, тя не понася плитките подпочвени води. Излишната влага в дълбоките почвени пластове потиска растежа на корените, дори може да причини загниването им. Недостигът на влага също се отразява твърде неблагоприятно, защото корените снабдяват растението с необходимите му хранителни вещества, когато са разтворени във вода. Най-голяма нужда от вода лозата изпитва по време на усиления растеж до след прецъфтяването, когато зърната започнат да наедряват. При нормална почвена влага растежът на леторастите е силен, добивът и качеството на гроздето са високи.
Не е без значение и въздушната влажност. Когато въздухът е сух, устицата по листата се затварят, за да намалят изпарението. Това затруднява фотосинтезата и се поличава по-нисък добив и по-дребно грозде. От друга страна високата въздушна влажност е условие за развитието на маната и другите гъбни болести. Честите превалявания по време на цъфтежа пречат на нормалното оплождане и подпомагат изресяването. Ранните есенни валежи пък пречат за узряването, гроздето остава воднисто и с ниска захарност.

ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА ЗА ЗАСАЖДАНЕ

Лозата е растение с дълбоко развита коренова система. Лозата е подходяща за засаждане на склонове със слабо плодородни почви. В прекрасни лозови масиви , могат да се превърнат много пустеещи земи.
След изкореняване на стари лозови насаждения, препоръчваме да не създавате нови на същото място. По този начин ще избегнете различните инфекции, предаващи се по корените.
При наличие на терена на дървета, храсти, многогодишни плевели и други плевели, то те първо се изкореняват, след това терасира, дренира и нивелира терена. В зависимост от плевелният състав, площта се третира с тотален хербицид – Раундъп, 400-1000мл./дка площ. За надземна техника , разхода на работен разтвор е 10 до 20л./дка. За ефективна борба с плевелите е важно оптимално време на третиране. При оптимална фаза за химична борба при едногодишните житни , е началото на изкласяване, а при двусемеделните – бутонизация (образуване на пъпки).
Хербицида Раундъп действа при свежи растения в активен растеж, при температура 15-20градуса, без валежи 3-4часа след пръскане.
Основната оран е препоръчително да се извърши до два месеца преди засаждане на лозите. Така почвата ще успее да се уплътни и почвените буци да се разпаднат. Преди риголване се разхвърлят минерални и органични торове. В зависимост от запаса на почвата с хранителни вещества ,и след направен химичен анализ на почвата, се внасят : 50-60кг./дка суперфосфат, 30-40кг./дка калиев сулфат и добре разложен оборски тор.Риголване на малки площи могат да се извършат и ръчно.

СЪЗДАВАНЕ НА ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ

Създаване на лозови насаждения се прави през есента и пролетта. При есенното засаждане процента на прихващане е по-висок и през първата година лозите имат по-силен растеж.

ЧЕРВЕНИ ДЕСЕРТНИ СОРТОВЕ ЛОЗИ

Русенски Мискет, Алфонс Лавеле, Бляк Пърл, Черна Перла, Хамбурски Мискет, Велика, Дунав, Палиери, Кардинал , Молдова.

БЕЛИ ДЕСЕРТНИ СОРТОВЕ

Катя, Армира, Болгар, Брестовица, Дружба, Италия, Перл дьо Ксаба.

ЧЕРВЕНИ ВИНЕНИ СОРТОВЕ ГРОЗДЕ

Аликант Буше, Каберне Совиньон, Мавруд, Мерло, Памид , Червен Мискет.

БЕЛИ ВИНЕНИ СОРТОВЕ ЛОЗИ

Кайлъшки мискет, Поморийски бисер, Дунавски Лазур, Юни Блан, Мускат Отонел, Димят, Тамянка, Траминер, Ркацители.

БЕЗСЕМЕНИ СОРТОВЕ ЛОЗИ

Султанина, Кашмиш, Троя, Бяло без семе, Афродита, Елица, Кралски Рубин, Блян, Кондарев 6, Флаим сидлес, Русалка 3.

Съществуват безброй сортове лози, различаващи се по : аромат, вкус, оцветяване, едрина на зърното и гроздовете, етап на зреене (ранно, средни и късно-зреещи сортове).
Броят на лозите в един декар, се определя от следните фактори: климат на район, сорт, почва, система на отглеждане. Формулата, по която изчисляваме броя е 1000/Д.д, като Д е разстоянието между редовете, а д е разстоянието между лозите. 

 

Свързани новини

Comment on this FAQ