Отглеждане на лавандула » Съвети в земеделието

Отглеждане на лавандула

Лавандулата (Lavandula vera DC), се отглежда заради съцветията, от които се добива етерично масло. То се използва в парфюмерийната промишленост, сапунената, бояджийската и керамичната промишленост. Съцветията (Flores lavandulae officinalis) служат като добро инсектицидно средство против дрешния молец.

Лавандулата е и медоносно растение. От 1 декар лавандулово насаждение се добиват от 300 до 500 кг съцветия или 2 до 5 л. етерично масло.

Лавандулата е студоустойчива култура. Възрастните растения издържат до -33°С. Разлистването на растенията напролет започва при 8-10°С. У нас благоприятни за отглеждане на лавандула са условията в местата с надморска височина над 500 м.

Отглеждане на лавандула

Основа за успех при отглеждане на лавандула е правилният избор на мястото за създаване на насаждението. Мястото трябва да е защитено от ветрове, топло, огрявано от слънцето, с дълбока пропусклива почва, с наклон на терена не повече от 10°.

Неподходящи за отглеждане на лавандула са ерозираните плитки почви.

 

Подготовката на почвата

Подготовката на терена започва обикновено през лятото. Площта се изчиства от дървета, камъни, храсти и др. и грубо се заравнява. През октомври участъкът се наторява с 3-4 тона оборски тор или 30 кг Р2О5 и 10 кг N на декар. Риголва се на дълбочина 60 см и се заравнява отново. Изорава се на дълбочина 20-25 см и се култивира на дълбочина 14-16 см. Терените с наклон, по-голям от 6°, се терасират.

Почвите с кисела реакция се варуват преди риголването с 300-400 кг сатурачна вар на декар.

 

Производство на посадъчен материал

Лавандулата се размножава вегетативно чрез вкоренени резници, добити от специални маточни насаждения. Изрязаните през есента, зимата или рано напролет едногодишни разклонения на растенията в маточното насаждение се пренасят в помещения за добиване на резници. Резниците трябва да са дълги 8-10 см, дебели около 2 мм с отстранени по долната им половина листа. Необходимо е основата на резника да завършва под възел.

От 1 маточно растение се получават 100-130 резника.

Вкореняването се осъществява в открити лехи. Преди да се оформят лехите, почвата се наторява обилно с угнил оборски тор и се обработва докато се доведе до градинско състояние. Оформянето на лехите, широки 120 см и високи 15 см с лехообразувател. Между лехите се оставя разстояние 40 см. След фрезоване, лехите се дооформят ръчно.

Лехите се покриват с непрозрачно черно фолио, а краищата му се притискат с почва.

Резниците се залагат за вкореняване през фолиото, редово, при разстояние между редовете и в реда 5 см. Най-добре е това да става на есен, през зимата или рано напролет.

Грижите се изразяват главно в често дъждуване с фини разпръсквачи за поддържане на висока въздушна влажност и системно отстраняване с косачка на появяващите се съцветия. С напредване на вегетацията броят на поливките се редуцира.

На есен при спиране на вегетацията, вкоренените резници (около 60% от заложените) се изваждат, сортират се и се съхраняват в бразди до засаждането им.

За засаждане се използва само първокласен материал с дължина на надземната част най-малко 15 см, дължина на подземната заедно с кореновата система – 8-10 см и дебелина на кореновата шийка най-малко 6 мм.

 

Свързани новини

Comment on this FAQ