Отглеждане на кози » Съвети в земеделието

Отглеждане на кози

Млякото на козите е с високи диетични качества, има антиинфекциозни, антианемични и антихеморагични качества. Месото е диетично, с най-висока цена на международния пазар. Торът е много силен, богат на азот.
Козите са пасищни животни, невзискателни, оползотворяват разнообразна растителност, приспособими към всякакъв терен. Теренът за фермата трябва да има естествен наклон, да е защитен от ветрове, без близки подпочвени води. Сградите по дължина да са ориентирани в посока изток-запад, прозорци и врати се разполагат на южната страна. За градивен материал се използват дърво, камъни, тухли, измазан плет. Подът е от трамбована пръст с постеля от слама, която се почиства 1-2 пъти годишно. Височината на тавана е 2-2,2м, прозорците са на височина 1,3-1,4м, да осигуряват осветена площ 10% от пода. Добре е да има издигнати на 40 см от пода нарове с размери 80см и дължина 1м. Храненето и водопоя е необходимо да се изнесат в дворчетата. Количеството на водата за една майка през зимата е 8-9л, за пръч9-10л, козички 6-7л, за яре 2-3л, като за летните месеци се предвижда съответно с 15-20% повече.

Храненето формира в най-голяма степен продуктивността на козите. Те са многоплодни по природа животни, но храненето преди и малко след заплождане е определящо. Тази подготовка започва 3-4 седмици преди случната кампания и продължава 2-3 седмици след това. Фуражите трябва да са от най-добро качество. Освен зелените фуражи се подхранва с 0,2-0,5кг концентриран фураж дневно. През бременноста в първите три месеца нарастването на плода е незначително, не е необходимо увеличаване на фуража. В последните два месеца обаче, плода увеличава теглото си 10-12 пъти, трябва да се натрупат и 4-5 кг мазнини като резерв за периода на кърмене. Изхранва се доброкачествено сено и КФ. Извършва се пресушаване 6-8 седмици преди окозване, за да се възстанови млечната жлеза: КФ се изключват напълно, 2-3 дни се пропуска вечерното доене, следва доене през ден, накрая през два дни. По време на лактацията КФ се увеличава постепенно от0,4-0,7кг преди и след окозване до 1,5кг дневно. Подходящи са ечемик, царевица, пшеница, овес, трици, шротове, които се разделят по не повече от 0,4кг на хранене. Основната храна на яретата през първия месец е майчиното мляко, след това могат да се включат млекозаместители (подходящи са тези за телета). От втората седмица се дават КФ под формата на ярма и сено, солта се включва след 20-ия ден. От втората седмица се осигурява вода. Отбиват се на 75-90 дневна възраст, когато трябва да са приучени вече да поемат по 0,25кг КФ. Отбиването става постепенно-през първият месец бозаят непрекъснато, през втория бозаят сетрин и вечер. След третия месец и отбиването КФ постепенно достига 0,3-0,8кг. Отбиването съвпада с пасищния период, прехода от оборно към пасищно отглеждане става постепенно. Подрастващите козички са скорозрели, започват да се разгонват още на 4-5 месеца, но за да развият добра продуктивност преди заплождане трябва да достигнат 70-75% от теглото на възрастните. 

 

Свързани новини

Comment on this FAQ