Отглеждане на картофи като втора култура » Съвети в земеделието

Отглеждане на картофи като втора култура

Подготовка на площта преди засаждане – след прибирането на предшественика местата се изорават на 25 – 30 см и се брануват, а при нужда и фрезуват. Площите трябва да бъдат добре подравнени и осигурени с достатъчно вода за поливане. Преди засаждането се поливат браздово или чрез дъждуване. След изпръхване на почвата площта се наторява с фосфорни и калиеви торове, култивира се или фрезова, набраздява се на 75 см и се засажда. За лятно засаждане на картофите се използват площите освободени от ранни зеленчуци, ечемик, пшеница и други култури, които завършват своя цикъл на развитие до края на месец юни – началото на юли. За преодоляване периода на покой преди засаждане клубените се третират с химични вещества – гиберилинова киселина.

Избор на посадъчен материал – отглеждането на картофи като втора култура може да се извърши с посадъчен материал, който е получен от: семепроизводни кооперации в планинските райони, които до момента на засаждането се съхранява в планината или в хладилни помещения в полето. Може да е получен от лятно засаждане от предходната година, съхранен до месец юли в картофохранилища или други подходящи помещения. През 2 години посадъчния материал се опреснява – взема се нов от семепроизводни посеви, отгледани при висока надморска височина.

 

Срок на сеитба – най – подходящ срок на засаждане е между 25 юни до края на месец юли. Най – предпочитана е схемата на засаждане 75/25 – 30 см. Едновременно със засаждането се внася азотен тор.

 

Грижи през вегетацията – най – важните грижи за този тип направление на картофите са напояването, окопаването и борбата срещу болести и неприятели. Важно условие за нормалното и дружно поникване е да се поддържа една постоянна влажност на почвата (75 – 80% от ППВ). След всяка поливка междуредията се разрохкват. Преди поникване площта се третира задължително с хербициди. След поникването грижите се свеждат до разрохкване (1 – 2 пъти), подхранване с амониева селитра и загърляне. До изваждането картофите се поливат обикновено още 3 – 4 пъти. Профилактично се третира с фунгициди и инсектициди за предпазване от картофената мана, листните въшки и колорадския бръмбар.

Срок на прибиране – картофите се прибират след осланяване на посевите в края на октомври и началото на ноември, сортират се и се подсушават, след което се поставят за съхранение в подходящи складове.

 

Свързани новини

Comment on this FAQ