Отглеждане на зелен лук с предзимно засяване или засаждане » Съвети в земеделието

Отглеждане на зелен лук с предзимно засяване или засаждане

Лукът е типична култура за есенно засяване или засаждане. Продукцията излиза на пазара през ранните пролетни месеци, когато необходимостта от пресни зеленчуци е особено голяма.

В сеитбообращението лукът се „настанява“ след рано прибиращ се предшественик: бобови, житни култури. Подходящи за отглеждането на лук са богатите с хранителни вещества, структурни, отцедливи почви, чисти от многогодишни коренищни и кореновоиздьнкови плевели.

 

Предпосадъчна подготовка на площите

 

В случаите когато предшественикът е оставил площите силно заплевелени, плевелите се оставят да пораснат, а след това се третират с някой от следните хербициди: Баста 20 СЛ – листен хербицид с локално-системно действие. Ефикасен срещу едногодишни житни и широколистни плевели. Употребява се в концентрация 400-500 мл/дка.; Лонтрел 300 ЕК – системен, селективен, листен хер бицид. Действа срещу колендро,къклица, лайка, паламида, подбел,подрумче. Употребява се в концентрация 40-50 мл/дка. Афалон 45 СК -селективен, системен с почвено и листно действие, срещу едногодишни широколистни плевели, в концентрация 100-150 г/дка. Нортрон 20 ЕК – селективен, с основно почвено действие, но става и за листно третиране. Ефикасен срещу великденче, кокоше просо, кощрява, лепка,щир, лобода и др. Прилага се след сеитбата (засаждането) преди поникването на лука в доза 750 мл/дка. В зависимост от прибирането на предшественика и третирането с хербициди се изчаква по възможност около месец, за да се прояви хербицидният ефект и се пристъпва към почвообработка. За да се наситнят растителните остатъци и унищожат новопоникналите плевели, се прави плитка оран или дискуване. Обикновено лукът ползва последействието на внесените минерални торове срещу основната култура. При необходимост върху изтощени площи преди основната обработка се прави торене. Ако срещу предшественика не е внасян оборски тор, се тори с 2- 4 т/дка добре разложен оборски тор. В зависимост от почвената структура се оре на 25-30 см дълбочина. След оранта за разбиване на буците е добре да се извърши дисковане, последвано от брануване с тежки зъбни брани за подравняване на площта.

 

 

Избор на сорт

 

От сортовете презимуващ лук с ранно (август, септември) засяване подходящи за отглеждане са: Радар и Електрик. Сортовете лук за зелено (за пера) не образуват глави и могат да се засяват целогодишно. По-извести са: Параде F1, Перформер F1, Савел, Атос F1, Бронзе Д, Ампоса.

 

 

Срокове и начини на сеитба и засаждане

 

Датите на сеитба или засаждане зависят освен от климатичните особености на района и от сроковете, в които трябва да се получи продукцията. За по-ритмичното и продължително снабдяване с прясна продукция сроковете са доста разтегнати във времето. При едногодишното производство на зелен лук с предзимно засяване сеитбата се извършва между 1 и 15-20 септември, със сеитбена норма от 800-1000 г семена за декар. За предзимното засаждане сроковете са между 20-25 септември до 20 октомври. Като посадъчен материал може да се използва едрия нестандартен арпаджик или луковици с диаметър над 3 см, а също така и луковици – едри нестандартни и прорасли. Сеитбената норма за едрия нестандартен арпаджик с диаметър над 22 мм е 300-500 кг/дка, а за дребния нестандартен под 8 мм – 40-50 кг/дка. При предзимното засяване семената се засяват на лехобраздова по-върхност в четири или пет ленти по схема 60 + 25 + 25 + 25 + 25/8 см. При засаждането с арпаджик най-подходяща големина на хранителната площ е около 100 см!. На малки площи лукът се засажда в лехи при разстояние 10-12 см между редовете и 5-6 см в реда. За промишлено производство се засажда на равна повърхност при разстояние между редовете 15-20 см, а в редовете на 5 см – на ленти, щироки от 1 до 1.2 метра по схемата 60 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20/5 см, при разстояние между лентите 60 см, между редовете 20 см и между растенията вътре в редовете 5 см. Луковичките се подреждат в предварително отворените бразди и се покриват с 3 см почва. Ленточното отглеждане е много по-подходящо, тъй като позволява след това да се извърши гравитачно напояване.

 

 

Грижа през Вегетацията

 

Борба с плевелната растителност. При заплевеляване се третира с някой от следните хербициди: Базагрин 600 СЛ – срещу едногодишни широколистни плевели- 150 мл/дка; Гоал 2 Е – срещу широколистни плевели, след фаза 3- 4-ти лист на лука . Прилага се в концентрация 100 – 150 мл/дка; Стомп 330 ЕК – срещу едно-годишни житни и някои широколистни плевели, в доза 400- 500 мл/дка; Ажил 100 ЕК – срещу едногодишни житни плевели, в концентрация 80 мл/дка. С карантинен срок 60 дни; Фуроре супер 7.5 ЕВ – срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в доза 120 мл/дка. Карантинен срок 30 дни.

 

Подхранване на лука. Подхранването на растенията се прави с амониева селитра. При предзимното засяване рано през пролетта – месец март се внася 15- 20 кг/дка тор, непосредствено преди първата почвообработка. При производството на зелен лук по същия начин се внасят 10-15 кг/дка амониева селитра. При този вид производство трябва да се внимава с азотното торене, тъй като лукът може да натрупа значителни количества нитрати над ПДК (пределно допустима концентрация).

 

Обработка на почвата. След вкореняването, във фаза 3- 4-ти лист на лука, се прави брануване с цел разрохкване на почвата и унищожаване на поникнали плевели. Брануването се прави в следобедните часове на деня, когато растенията са с намален тургор.

 

Поливане. Поддържа се умерена влажност на почвата. Полива се само при необходимост. Поради плитко разположената коренова система и слаба смукателна способност, в началото на развитието си лукът се полива в случай на силно засушаване с поливна норма до 10-15 м:) на декар.С напредване на развитието, по време на активния растеж, поливната норма нараства до 30 м3дка. –

 

Борба с болести и неприятели.

Болести: Мана по лука – при откриване на първите петна до ограничаване на заразата се пръска през 7-10 дни с някой от следните препарати: купроцин- 400 г/дка; пероцин – 300 г/дка; ридомил голд МЦ 66 ВП- 250 г/дка; акробат МЦ- 200 г/дка. Главня по лука – прилагане на сеитбообращение, здрав посадъчен материал, третиране на семената с витавакс-200 г/100 кг посадъчен материал, обеззаразяване на лехите с разреден формалин-1: 100 до 1: 200 по 5-10 л/м2. Сиво гниене – спазване на агротехниката- унищожаване на растителните остатъци, сеитбообращение; използване на някой от фунгицидите: бенлейт 50 ВП- 0.1%; ронилан Дф-0.1%; топсин М 70 ВП- 0.1%. Бяло гниене – спазване на 6-8 годишно сеитбообращение. Поддържане на оптимална почвена влажност тъй като при засушаване заразата нараства. Обеззаразяване на семената чрез киснене в 0.2% фундазол за 20 минути. Третиране на почвата с бенлейт 50 ВП, в доза 3- 4 кг/дка. Ръжда по лука – прилагане на правилна агротехника. Използват се същите фунгициди както при маната.

 

Неприятели:

Луков листояд – правилна агротехника. Пръскане с препарати: агрия 1050-150 мл/дка; децис 2.5 ЕК- 50 мл/дка; вазтак 10 ЕК- 30 мл/дка. Лукова муха – вазтак 10 ЕК-0.015%, карате 2.5 ЕК- 0.03%, антио 33 ЕК- 0.2%, децис 2.5 ЕК- 0.05%. Голям луков листояд – освен прилагане на правилна агротехника се препоръчват и инсектицидите, използвани и при обикновения луков листояд. Тютюнев трипс – поддържане на висок агрофон и пръскане с някой от препаратите: моспилан 20 СП- 15 г/дка, С 3 л/дка работен разтвор; антио 33 ЕК-0.2%; каунтер 5 Г- 8 кг/дка- двукратно; елсан 50 ЕК- 0.15%; суперсект 10 ЕК-0.04%. Лукова нематода – правилна агротехника – 3- 4 годишно сеитбообращение с житни- пшеница, ечемик, ръж. Обеззаразяване на посадъчния материал в 1% разтвор на формалин за 1- 2 минути. Обеззаразяване на почвата с базамид 10 Г- 50- 60 кг/дка.

 

 

Прибиране

 

Едногодишният лук с предзимно засяване се прибира в края на месец май и началото на юни. Лукьт за зелено с предзимно садене се прибира през месеците март, април и май. При изваждането си растенията се почистват и привързват във връзки по 10 броя. От 1 декар се получават между 7000 и 10000 връзки.

 

Свързани новини

Comment on this FAQ