Обикновенна култивирана печурка » Съвети в земеделието

Обикновенна култивирана печурка

Първите стъпки на гъбопроизводство в личното стопанство в България бяха осъществени преди 30 години с прилагането на примитивна технология. Компостът се прилагаше предимно ръчно, без пастьоризиране. Средният добив на прясна печурка е била 80кг. от тон употребен компост или 5-6кг. печурка от 1м2.

Както в световното гъбопроизводство, така и у нас постепенно навлиза новата технология за отглеждане на печурки. Тя включва основно три елемента, характерни за съвременното интензивно производство на печурка:

  • използване на термично обработен компост
  • засаждане на зърнов мицел
  • прилагане на смесено засаждане (мицел заедно с компост).

 

 

Днес, стремежът при изграждането на един съвременен фамилен гъбарник в условията на нашата страна е да се внедрят постепенно някои елементи на новата технология в производството на печурки като: построяване на подходящи за целта помещения с необходимите санитарни изисквания; доставяне на готов за зареждане пастьоризиран компост в пластмасови торбички; ускоряване на производственият цикъл, което води до многократни зареждания на гъбарника в рамките на една година; изнасянето на вече използваният компост с торбите от помещението, което предпазва гъбарника и околността от разпространяване на зарази.

Крайният резултат при прилагането на тази технология в малките гъбопроизводителни ферми е стабилизирането и повишаването на средния добив печурки. Максималните добиви, които се получават днес при отглеждане на култивирана печурка в семейни ферми е от 240 ÷ 300кг. пресни гъби на тон компост.

Цени, по които се реализират печурките в България и чужбина:

– В прясно състояние при t˚ от 3÷5˚С до три дни трайност в Турция, Германия и други страни от Европа ― $3,80/кг. франко купувача (CIF). За България ― 3лв./кг. на вътрешния пазар.

– Дълбоко замразени гъби при t˚ от -28 ÷ -30˚С с трайност до 3 месеца. В Германия цената е 20 ÷ 30 DM/кг. (CIF), за България е 15 ÷ 16 DM/кг. (FOB).

– Бланширани гъби в бидони със саламура, цената е $2,5 ÷ $2,8/кг. в България. В буркан тип “туист оф” т.е. с винт (720г.), цената за България $1,05 ÷ $1,25/бр.

– Мариновани печурки ― В буркани от 720г. с винт; трайност от 12 ÷ 18 месеца; цена в България $0,80 ÷ $1,15/бр.

– Сушени печурки ― средна експортна цена за Европа $14/кг.

Обикновената култивирана печурка е от клас Базидиеви гъби, род Агарикус, който наброява много видове печурки. Типичното за печурката е, че не фотосинтезира като зелените растения, а се храни с готови органични и минерални вещества. Цикълът на развитие на печурката е следният:

спора → мицел → плодно тяло → спора

Плодното тяло на печурката се състои от пънче и гугла с частично було. При разкъсване на булото от долната страна на гуглата са разположени радиално ламели. Плодните тела нарастват от 7 до 20 дни според температурният режим в гъбарника. Печурката се размножава чрез спори или вегетативно с посадъчен материал /мицел/. В практиката се прилага вегетативното размножаване. Мицелът се произвежда в специални лаборатории /в България ― с. Негован, Софийско и две бази във Велико Търново/.

Климатични изисквания на печурката
Тя има определени изисквания към условията на отглеждане. За нейното развитие не е необходим факторът “светлина”, понеже тя е безхлорофилно растение. Нещо повече силната светлина е вредна за печурката, понеже затопля въздуха в гъбарника и намалява относителната влажност. Изискванията на печурката относно факторът “топлина” зависят от вида и фазата на развитие. За прорастване на мицелът, оптималната температура на хранителната среда (компост) е от 22 ÷ 26˚С, а за плодообразуването ― от 16 ÷ 18˚С. Оптималната температура на въздуха е 16˚С. Големи са изискванията относно “влажността” на хранителната среда и въздуха. По време на прорастване на мицелът, влажността на компоста е 65 ÷ 68%, а на въздухът ― над 80%. Чистият въздух е абсолютно необходим за печурката по време на плодообразуването. Завишената концентрация на СО2 над 0,1% води до влошаване на качеството на плодните тела. Максималната нужда от пресен въздух в гъбарника при пълно развитие на една вълна от печурки е 8 ÷ 20м3 на 1м2 леха за час. Амонякът, газовете и димът са вредни за печурката.

Класическата хранителна среда за печурката е специално подготвеният полуразложен конски тор; въглехидратите; азотни съединения; калий; магнезий; фосфор; желязо и др. За да се получи високо и качествен добив, всички тези вещества се използват в определено съотношение. Оптималната химична реакция на компоста за печурката е около неутралната т.е. pH е 7 ÷ 7,5.

 

Свързани новини

Comment on this FAQ