Начини на придаване на оплодена пчелна майка » Съвети в земеделието

Начини на придаване на оплодена пчелна майка

Придаването на оплодената пчелна майка е много важен момент в пчеларската практика.

За да бъде то успешно трябва да се спазват някои условия:

  • когато в осиротялото семейство няма млади пчели, то тогава трябва да му се даде пита със зряло люпещо се пило. Това се прави 5 – 6 дни преди даването на майката;
  • гнездото на семейството трябва да се стесни и се затопли добре;
  • ако няма принос на нектар, семейството трябва да се подхрани със захарен сироп 2 – 3 вечери преди и след даването на майката;
    входът на кошера трябва да се стесни силно. Пчеларят трябва да внимава да не се предизвика кражба;
  • преди даването на оплодената майка семейството се преглежда и ако се установи наличието на не оплодена майка или заложени свищеви маточници, то те се унищожават;
  • майката се придава внимателно, без да се притеснява семейст­вото с много пушек;
  • освобождаването на майката се извършва привечер, когато пчелите са по-спокойни.

Оплодена пчелна майка се придава по два начина с или без клетки.

Придаването на оплодена пчелна майка с клетки е най-широко прилаганият начин. Клетките обикновено са направени с отвори 2 – 3 мм. В тях пчелните май­ки се намират в безопасност, докато бъдат приети от пчелите.

В пчеларската практика се употребяват различни видове клетки. Най-извест­ни са цилиндричната, титовата, плоската и транспортната. Оплодената пчелна майка се придава с клетката веднага след отнемането на старата майка.

Цилиндричната клетка е дълга 10 – 12 см и има диаметър 18 мм. Двата й отвора се запушват с дървени тапи. Едната тапа е издълбана от вътрешната й страна и там се поставя храна за майката – крис­тализирал мед или кърмова маса. Оплодена пчелна майка се хваща внимателно за гърдите или крилцата с чисти пръсти и се пуска през единия отвор, който веднага след това се затваря. Друг прилаган начин е като майката се похлупва внимателно с клетката, след което се затваря. При придаването клетката с майката се поставя в специално издъл­бано място на една от средните пити с люпещо се пило. Много важно е майката да има контакт с меда. Клетката може да се постави и между две пити, като се подпира на две тънки пръчици, за­бити наклонено в едната пита на около 10 см под горната летва. На следващата вечер пчеларят се отваря внимателно кошера и проверява как се държат пчелите към майката. Когато те стоят спокойно върху клетката или провират хоботчетата си през мрежата, за да я хранят, пчеларят трябва да извади едната тапа на клетката, след което отворът се замазва с малко кърмова маса или восък и мед от същия кошер. След 4 – 5 дни се проверява отново дали майката е приета благополучно, което се установява по снесе­ните от нея яйца.

Когато пчелите са неспокойни и тичат по клетката, гризат мрежата,а някои дори вкарват жилата си в отворите й, то това означава, че те имат враждебно отношение към майката и не я приемат. В този случай пчеларят трябва да прегледа питите внимателно, за да унищожи наличните маточници или не оплодена майка. След 2-3 дни отново се прави преглед и ако пчелите са благосклонни към новата майка то тя се освобождава.

Цилиндрична­та клетка с ханеманова решетка е подобрен вариант. При нея вместо да се запушва с тапи, в единия й край пчеларят натъпква на 4 – 5 см по-твърда кърмова маса. Оплодена пчелна майка се пуска през другия отвор, на който пчеларят веднага поставя цилиндър от ханеманова решетка, който е зареден с 1 – 2 см кърмова маса. Така приготвената клетка се поставя в кошера. Ханемановият цилиндър притежава тапа на външната си страна. Пчелите изяждат по-бързо малкото количество кърмова маса откъм ханемановата решетка и влизат през нейните отвори при оплодената пчелна майка. Приемат я и след 1 – 2 дни, като изконсу­мират по-голямото количество храна, поставена на другия отвор, майката излиза.

Клетката на Титов има формата на кибритена кутия. Тя се използва, както за придаване на майка, така и за излюпване на маточник, който се поставя в широкия горен отвор. На долната стра­на на клетката има подвижна дървена втулка с гнездо от вътрешна­та страна, в което пчеларят поставя храна. Когато се придава майка, горни­те два отвора на клетката трябва да се затворят отвън с плъзгаща се тенекие­на пластинка. Клетката с оплодената пчелна майка се поставя между две съседни пити в средата на гнездото отгоре. На мястото, където стените и се допират до питите, капачетата на килийките с мед се надраскват, за да може майката да се храни и оттам. На другия ден пчеларят отмества втулката на долния отвор и там залепва пластинка от восъчна основа, като ситно я надупчва и я намазва отвън с мед. Така приготвена по този начин пчелите могат да проядат восъчната пластинка по-бързо и да освободят майката. Същевременно се открива и малкият горен отвор, през който влизат първите пчели, които се грижат за майката.

Плоската клетка е с кръгла или четвъртита форма. Тя е широка 12 – 15 и висока 2,5 см, като на долната си страна има зъбци. Отстрани на плоската клетка има отвор, който се затваря с дървена тапа.

Пчеларят избира една от средните пи­ти на гнездото която трябва да има: участък с не запечатан мед празни по­лирани килийки, люпещо се пило и 20 – 30 млади пчели, между които се пуска майката, като веднага се похлупва с клетката, която се за­бива в питата.
Така оплодената пчелна майка има възможност веднага да започне да снася яйца под клетката, което улеснява нейното приемане. След 1-2 дни пчеларят проверява дали пчелите са благосклонни и спокойни и ако това е факт май­ката се освобождава, като отворът се открива и се замазва с мед и восък. Доставената майка с клетката преди придаването и се поставя за 4-5 часа в празна хранилка, за да може да приеме специфичната миризма на семейството на което ще се придава.

Хормонален начин.

Новата оплодената пчелна майка може да се приеме много успешно, като старата майка се затвори в празна почистена клетка (с храна) и се постави за няколко часа между питите в нейното семейство. През времето на престоя на старата майка вътрешността на клетката се покрива от специ­фичния ектохормон, който се отделя от горно челюстната и жлеза и от повърхността на тялото и. След това пчеларят из­важда старата майка и в същата клетка пуска новата оплодената пчелна майка, като я поставя на същото място в гнездото. При движението на новата оплодена пчелна майка в клетката по тя­лото й полепва ектохормонът на старата майка. Пчеларят освобождава след 4-5 часа отворът на клетката за да може новата майка да излезе. Оплодената пчелна майка се приема от пчелите, понеже те възприемат познатия им ектохормон на старата майка. 

 

Свързани новини

Comment on this FAQ