Лавандула - засаждане, торене и прибиране » Съвети в земеделието

Лавандула – засаждане, торене и прибиране

Засаждане на лавандула

При наличие на посадъчен материал и благоприятни климатични условия за предпочитане е засаждането на лавандулата да става на есен (октомври). Растенията се прихващат за 2-3 седмици, не страдат от изтегляне и измръзване през зимата. Напролет се  развиват рано. Използват акумулирана влага. Ако се пропусне този най-благоприятен момент, необходимо е засаждането да стане рано напролет  (февруари-март) преди да е настъпило пролетното засушаване.

С цел механизиране на процесите по отглеждането и прибирането лавандулата се засажда на между редово разстояние 140 см, а в редовете – на 30-35 см.

При ръчно засаждане редовете се очертават предварително чрез маркиране.

На терени с наклон до 6° засаждането може да се механизира с помощта на разсадопосадъчна машина.

Кореновата шийка на засадените вкоренени резници трябва да бъде 5-6 см под нивото на почвата.

 

Торене на лавандулата

Лавандулата реагира силно на торене. През вегетацията в органите на растенията от основните хранителни елементи постъпват и се

натрупват в по-голямо количество азот и калий и по-малко фосфор.

Интензивността на постъпването им през началните фази (разлистване и бутонизация) е по-висока.

Азотът увеличава броя на съцветията, а фосфорът в комбинация с азота – броя на класчетата и цветовете в съцветието.

Торенето на лавандула с фосфор може да бъде запасяващо (25-30 кг Р2О5 на декар) или ежегодно по 8-10 кг. При необходимост се тори и с калии – 8-10 кг на декар.

Торовете се внасят през есента с последната между редова обработка, като се заорават на 18-20 см дълбочина. Лавандулата се тори ежегодно с азотни торове, които се внасят преди първата пролетна между редова обработка.

През първите 2-3 години се тори с 5-6 кг N на декар, а впоследствие при достигане на максималните продуктивни възможности на растенията – с 10-12 кг на декар.

 

Грижи през вегетацията

Грижи през вегетацията за отглеждане на лавандула се състоят главно в попълване на празните места наесен или рано напролет със стандартен посадъчен материал, резитба, обработка на почвата, подхранване, подмладяване и борба с болестите и неприятелите.

Резитба на лавандула се извършва само през първата година след засаждането с цел отстраняване генеративните органи, за да се увеличи нарастването на растенията и степента на тяхната разклоненост. Резитба на лавандулата се извършва от юни до август механизирано с косачки, жътварки и други машини, нагласени да работят на съответната височина.

Обработката на почвата се извършва чрез култивиране с чизел-култиватор до 15 см дълбочина, със защитна зона в зависимост от възрастта на насаждението от 12 до 25 см.

Схемата, по която се извършва обработката на почвата, е следната:

При младите лавандулови насаждения през целия вегетационен период – 5 между-редови плюс 3 обработки в реда (2 до цъфтежа и 1 до края на септември).

При възрастните насаждения – 4 между редови (2 до цъфтежа и 2 след него), а вътре редовите – две (по една преди и след цъфтежа). Подмладяването се извършва през 8-10 години с цел периодично възстановяване максималните продуктивни възможности на растенията.

През ноември-декември растенията се изрязват на височина 5-10 см над почвата с помощта на специална машина. Изрязаната маса се разпръсква в насаждението. Подмладените лавандулови насаждения се наторяват с 8-10 кг N и 10-12 кг Р2О5 на декар и се обработват дълбоко. След втората година от подмладяването от насажденията се реколтира нормален добив от лавандула.

От болестите по лавандулата по-голямо значение имат листните петна, от растителните паразити – кускутата, а от неприятелите – скакалците, ливадната пеперуда, гамозначната нощенка и галовата нематода и пеещата цикада.

 

Прибиране на лавандула

Най-благоприятен за прибиране на лавандулата е моментът, когато от 75 до 100% от цветчетата са цъфнали. Тъй като е кратък този момент, прибирането на по-големи площи може да започне при 50% цъфнали цветове. Най-подходящо е тихото, сухо и слънчево време от 9 до 16 часа през деня.

Прибирането се осъществява ръчно или механизирано с косачки за лавандула или комбайни. Ожънатите с дължина на дръжките до 12 см съцветия се събират в прикачени или придружаващи ремаркета, част от които са устроени така, че постъпилата в тях суровина веднага се дестилира.

Лавандуловият цвят се преработва чрез парна дестилация за етерично масло или чрез екстракция за получаване на лавандулов конкрет.

 

Свързани новини

Comment on this FAQ