Квалификация на кадрите » Съвети в земеделието

Квалификация на кадрите

КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ

Пчеларството е специален селскостопански отрасъл, който изисква много добре подготвени кадри, завършили селскостопански училища, с добър практически опит. Пчеларските фирми трябва да се ръководят от специалисти по пчеларство зооинженери, а не въобще от селскостопански специалисти. Това условие е задължително при създаването на промишлено пчеларство.
Принцип в пчеларството е тясното взаимодействие между теорията и практиката и във връзка с това е необходимо:

– завършващите средно специално образование в училищата по селско стопанство – специалност пчеларство (паралелки по пчеларство) да прекарат едногодишен практически стаж в пчеларските фирми със съответно трудово възнаграждение;
– да се създават най-добри битови и производствени условия на младите кадри в пчеларството;
– да има сезонно действащ център за квалифициране на кадрите, работещи в пчеларските фирми, изградени със средствата на фирмите;
– да се провеждат краткосрочни курсове за обучение на изпълнителските кадри в отделните пчеларски фирми;
– да се разгръща съвместна работа по договор между пчеларските фирми и научната база по пчеларство към МЗГ;
– пчеларите и специалистите във фирмите да се снабдяват с научно-техническа информация в областта на пчеларството у нас и в чужбина;
– да се обменя производствен опит между изпълнителските и ръководните кадри в пчеларството у нас и в чужбина.

 

Свързани новини

Comment on this FAQ