Жълт кантарион » Съвети в земеделието

Жълт кантарион

Жълт кантарион

Ботаническа характеристика
Жълтият кантарион (Hypericum perforatum) е многогодишно коренищно растение от сем. звъникови. Стъблата се прави, към върха разклонени. Листата имат на повърхността си малки точици, подари което изглеждат като перфорирани. Точиците представляват етеричномаслени вместилища. Цветовте са жълти с точки от долната страна. Растението цъфти през цялото лято.

Употребяема част и приложение
Събират се стръковете на канториона – herba Hyperici perforati. От връхните облистени части на растението се извлича препаратът
хиперицин, а така също дъбилни вещества, етерично масло със зеленикав цвят и др.

Засаждане, отглеждане и прибиране
В България жълтият кантарион намира максимални условия за култивирано отглеждане. Той може да се култивира на всякакви почви, но предпочита глинесто-песъчливи, богати на органични вещества почви. Заблатените и кисели почви са неподходящи за отглеждането му.
Най-добрите предшественици на кантариона са зърнените, бобовите и др. фуражни култури, които оставят площта чиста от плевели. Разсаждането на разсада на полето може да се провежда рано напролет (март-април) или късно наесен (октомври-ноември). Желателно е това да става по време на дъжд или непосредствено след него. В един декар площ влизат около 10 000 растения по
схема – 10-15 см между растенията и 60-70 см между редовете.
От втората и следващата година след засаждането се наблюдава интензивно нарастване и разклоняване на коренището, което дава възможност да се образува голям брой стъбла и оформяне на туфа с диаметър до 50 см. Икономически целесъобразно е използването на засадените площи неповече от четири години, тъй като растенията силно се сгъстяват и започват да си пречат.
След чевъртата година растенията могат да бъдат размножавани вегетативно чрез разделяне на коренищата. През периода на вегетация се прибират 2-3 реколти, като първата е в началото на юни, а последната през септември-октомври. Стръковете се косят с дължина не повече от 25 см от върховете надолу в началото .на фаза цъфтеж. Прецъфтелият кантарион е с ниско качество.

Сушене и рандеман
Окосените и почистени стръкове се навързват на китки и се сушат окачени на телове в проветриви и тъмни помещения. Изсушените на слънце стръкове потъмняват и губят търговските си качества. Рандеманът е 3.5 : 1.

Добиви
През първата година на засаждането очакваните добиви са в рамките на 250 кг. суха дрога, или 870 кг. свежа маса. През следващите години има възможност от 2-3 откоса да се получат до 550 кг маса от един декар.
По-голямото количество суровина се получава при първият откос. Агро-икономическа обосновка за култивиране

Разходи по засаждане и добиване

Първа година

1. Разсад 10 000 бр. х 0.015 лв…………………………………….…………150.00 лв
2. Дълбока есенна оран……………………………………………………………7.20 лв
3. Зимно брануване…………………………………………………………………1.85 лв
4. Пролетно култивиране………………………………………………….……….1.90 лв
5. Механизирано браздене………………………………………………………..2.50 лв
6. Торене (без стойността на торта) ……………………………………………….0.85 лв
7. Азотна тор х 15 кг – двукратно……………………………………………………7.35 лв
8. Разсаждане ръчно 2 ч/д х 5.00 лв … ………………………………………..10.00 лв
9. Поливане при разсаждане механизирано…………………………………..34.00 лв
10. Окопаване с култиватор – двукратно…………………………………… ….. 4.00 лв
11. Окопаване ръчно – двукратно 2 ч/д х 5.00 лв……………………………. 10.00 лв
12. Поливане от хидранти – двукратно …………………………………………..20.00 лв
13. Косене, сушене, балиране – двукратно…… ……………………………….30.00 лв
ВСИЧКО:…………………………………………………………………..……… 279.65 лв

Други присъщи разходи

1. Наем за земя …………………………………………………………..………….10.00 лв
2. Застраховка за 4 застрахователни събития………………………………….6.24 лв
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА:,………………………………..….295.89 лв

Разходи за втора, трета и четвърта година

1. Механизирано култивиране – двукратно……………………………………..З.80 лв
2. Окопаване ръчно – двукратно 2 ч/д х 5.00 лв………………………………10.00 лв
3. Торене – двукратно………………………………………………………………..…9.05 лв
4. Поливане от хидранти – двукратно………………………………………..…..20.00 лв
5. Косене, сушене, балиране – двукратно ……………………………….…… 30.00 лв
6. Наем за земя………………………………………………………………………10.00 лв
6. Застраховка за 4 застрахователни събития……………………….…………6.24 лв

Добиви и очаквани приходи:

Добиви за една година от два откоса – около 1400 кг свежа маса.
Рандеман 4:1.
Добив на суха маса – приблизително 300-350 кг/дка
Цената за един г. суха дрога – не по-малко от 3 лв
Очаквани приходи – 900 лв./дка годишно

 

Свързани новини

Comment on this FAQ