Ефективно използване на кочове » Съвети в земеделието

Ефективно използване на кочове

Не подлежи на съмнение фактът, че през август и първите дни на септември се решава бъдещето на овчите стада. Защото от умението на стопаните да осигурят навременно заплождане на овцете зависи в най-голяма степен колко и кога ще се родят агнетата.

Постигането на оптимални резултати зависи преди всичко от начина на използване на разплодниците. Обикновено стопаните пускат кочовете да пасат заедно с овцете. При този режим на отглеждане разплодникът прави най-често по 5-6 заскачвания на ден и то не рядко само на една или две разгонени овце, а другите остават незаплодени.

Освен това безконтролното заплождане бързо изтощава разплодника, а оплодителната способност на семенната му течност рязко се понижава, което причинява твърде голяма яловост. Или усилията за навременна подготовка на овцете за заплождане остават без резултат.

Ето кое налага да се спазва препоръчаният от науката и потвърден от практиката режим на използване на разплодниците.

Ако ще се заплождат примерно 40-50 овце, стопанинът трябва да държи коча отделно от стадото и да го пуска „от ръка“, за да заплоди всяка овца. Преди всичко е необходимо всеки ден да се проверява кои овце са размърляни. За целта най-добре е да се използва коч – пробник. Ако стопанинът не разполага с такъв коч, трябва да пуска разплодника всяка сутрин в стадото, но препасан с престилка.

Откритите размърляни овце се отделят.

Ако те са примерно четири, заплождането им става по следния начин. Първата овца се фиксира и разплодникът я запложда. След 15-20 минути той покрива втората, след 30 минути – третата и след нови 40-50 минути – четвъртата. След това разплодникът се отделя от стадото, нахранва се и се оставя да почива.

Този начин на заплождане се повтаря вечерта, или 10-12 часа след първото покриване. Трябва да се има предвид, че това е максималното натоварване на коч, допустимо на ден, след което се оставя да почива един-два дни.

Когато овцете и разплодникът са добре подготвени, заплождането на 40-50 овце може да стане за 15-20 дни, което трябва да е целта на всеки стопанин.

Защото овцете заплодени в този срок, се оагват в продължение на не повече от месец и то в най-благоприятното време – от 15 декември до 15 януари. Това дава възможност отбитите агнета да се извеждат на пасището, което укрепва тяхното здраве и ги предпазва от болести, характерни за оборното отглеждане. Освен това премахва се преразходът на концентрат, който е неминуем при отглеждането на приплодите само 8 кошарите.

През последните години у нас се пренебрегва изкуственото осеменяване на овцете, главно поради зле разбрана икономическа ефективност.

Няма никакво основание да се приеме доводът, че този метод е скъп. Защото той дава възможност да се използват изключително ценни разплодници, с които могат да се заплодят многократно повече овце. Ако примерно за естественото покриване на 1000 овце са необходими 25-30 коча, то при изкуственото осеменяване ще се използват само 3-5 елитни разплодника.

Наложително е да се посочи, че техните приплоди имат винаги значително по-голяма продуктивност в сравнение с приплодите на кочовете изплозвани за естествено заплождане. Остойностена тази разлика, била в мляко или месо, далеч надхвърля разходите за изкуствено осеменяване.

И още. Напълно се предотвратяват отрицателните последствия на родственото развъждане, което е твърде често явление при използването на кочовете по традиционния начин. Избягват се и покривните заболявания, които най-често причиняват безплодие – основателна причина за ликвидиране на овцете.

Целесъобразно е стопаните да имат предвид посочените факти, когато решават какъв метод за използване на кочовете и заплождане на овцете ще възприемат, за да постигнат максимална ефективност при тяхното отглеждане. 

 

Свързани новини

Comment on this FAQ