Добиване на екологично чисти плодове

Производството на плодове в света сега се осъществява главно чрез: прилагане на конвенционални (традиционни) технологии, при които се използват прекомерно големи количества химични средства – минерални торове, пестициди и растежни регулатори. При тази система на земеделие се постига висока ефективност на производството, но това е за сметка на качеството на продукцията, като в повечето случаи съдържанието на нитрати, тежки метали и пестициди в плодовете, почвата и подпочвените води е над пределно допустимите количества (ПДК). Поради това през последните години особено голямо внимание се отделя на екологичното (биологичното) производство на плодове, при което се изключва употребата на химични средства. За целта се използват няколко основни фактора на това производство – екологични, биологични и технологични. Това е изключително нова система на земеделие, която е доказала своите предимства пред конвенционалната (традиционната), но едновременно с това поражда някои проблеми и има специфични изисквания към практиката като:

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Свързани новини

Напишете коментар