Джерсейско говедо » Съвети в земеделието

Джерсейско говедо

Джерсей

 

Произход. Родината на Джерсейското говедо е остров Джърси (площ около 62 кв. мили), разположен в протока Ламанш между Франция и Англия. В продължение на много години са отглеждани и развъждани затворено, без кръстосване с други породи.

 

Цвят. Характерен е т. нар. сърнешки цвят, като може да варира от светлокафяв до червеникав. Понякога се срещат почти черни или кремави животни, а също и наличие на бели петна. Носното огледало е черно със светъл пръстен около него. Копитата, върховете на рогата и кичура на опашката са черни.

Едрина. Това е най-дребната порода за мляко. Височината при холката на пълно-възрастните крави в Англия е 115-116 см. живото тегло е около 350 кг, а на биците 600-700 кг. В Дания кравите са по-едри с около 50 кг, а в САЩ са най-големи – 450 кг.

Кравите се отличават с много висока скорозрелост, като първото отелване на юниците е на 23-24 месечна възраст.Живото тегло на телетата при раждането е 15-22 кг. Те са слаби, крехки и с ниски растежни способности. Освен ниския прираст и рандеман, качеството на месото е незадоволително поради жълтия цвят на телесните тлъстини.

 

Екстериорни особености. Джерсейското говедо е типичен представител на млечния тип. Главата му е лека, суха, благородна. Челото е изпъкнало, с типична вдлъбнатина между очните орбити, а очите са живи, блестящи и изпъкнали. Рогата са къси и тънки, шията е нежна, тънка, с много кожни гънки. Холката етясна, остра, крупата е среднодълга, често наклонена и заострена. Гърдите са дълбоки, но нешироки. Хълбоците са добре очертани. Крайниците са тънки и здрави, като задните често сасаблевидни и сближени в скакателните стави. Мускулатурата е много слабо развита, типичен е силно изрязания бут. Вимето е прибрано, с идеалната ванооб-разна форма, с правилно разположени цицки, но недостатък понякога са твърде късите и тънки цицки (фиг. 1)

 

Фиг. 1. Крава от породата Джерсей.

 

Темперамент. Кравите са много нервни и чувствителни, като рязко реагират на дразнения. Биците често са твърде агресивни.

Използване на пасищата. Няма друга порода, която да съперничи на Джерсея по оползотворяване на средните и бедни, сухи пасища. Пасищната трева е главната храна на кравите, с ограничено количество концентрирани фуражи.

 

Продуктивност. Млечността на Джерсейските крави в Англия е 4107 кг с 6.23% м. в., а в САЩ – съответно 5060 кг. 4.82% м. в.

В Дания селекцията е насочена главно към съдържанието на протеин. За 1992 год. средно от 83 694 джерсейски крави е получено 5018 кгмляко, 6.23 м. в. (313 кг млечно масло), 4.01% протеин (201 кг) и 514 кг мазнина и протеин.

Млякото на кравите от тази порода е с най-висок процент мастни вещества и сух безмаслен остатък в света. Характерен е приятния жълт (златист) цвят на млякото, който се предава и на маслото. Дължи се на високото съдържание на каротин. Породата е селекционирана основно за производство на масло.

Джерсей се отличава с най-икономичната и ефективна трансформация на фуражите в мляко. Произвежда над 1200 кг. стандартно (към 4% м. в.) мляко на 100 кг. живо тегло.

У нас джерсейски бици се използват при усъвършенстване на Българското родопско говедо, в което има от 50-75% кръв от джерсея. 

 

Свързани новини

Comment on this FAQ