Безразсадно отглеждане на пипер » Съвети в земеделието

Безразсадно отглеждане на пипер

От гледна точка на издръжката на производството този начин има редица предимства.Само спестяването на средствата за производство на разсада, е достатъчно да се прилага и този начин на отглеждане на червен пипер за мелене, а така също и за консервната промишленост. Успехът му , обаче зависи от няколко фактора:

– от избора на площи с почви, които не образуват почвена кора и не заплевеляват;
– налична високопроизводителна дъждовална техника;
– осигуреност с подходящи хербициди и сеялки за точно изсяване;
– задължително дражиране/пилиране/ на семената;

По отношение на торенето и обработката на почвата няма съществени различия от разсадното отглеждане. Важно е да се използва подходящия хербицид предсеитбено, съобразено с безразсадното отглеждане. Подходящи са Дуал Голд и Девринол 4Ф, като последния се инкорпорира плитко в почвата.
Сеитбата се извършва на равна повърхност или на висока леха. Важно е да се осигурят около 12 000 растения на дка. Това е възможно само с използване на дражирани семена и сеялка за точно изсяване на семената.
Срокът на сеитба е през първата половина на месец април, не по-късно от 20 април.
Важно звено от технологията е поливката с 10-15 м3 вода на дка през 3-5 дни до поникване на семената. От поникването до фаза 6-7 листа междуполивните интервали се удължават на 6-8 дни, а поливната норма се увеличава на 20-25 м3 вода на дка. Следващите поливки са като при разсадното отглеждане на пипера.
Една от основните грижи за безразсадното отглеждане на пипер е борбата с житните плевели. Подходящи са хербицидите Галант супер, Фузилад супер, Фуроре супер и др., приложени по време на вегетацията на културата.
Грижите по време на вегетацията при безсрасадното отглеждане не се различават особено от разсадното, освен по посочените по-горе различия в технологията.
Важно е да се отбележи и факта, че беритбите започват с 5-10 дни по-рано от разсадното отглеждане.

 

Свързани новини

Comment on this FAQ