продуктивност на овцете Архиви » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

продуктивност на овцете
  • Избор на овце за разплод

    Изборът на овце за разплод е важен момент, от който зависят бъдещето, продуктивността и стопанската ефект ...

    Изборът на овце за разплод е важен момент, от който зависят бъдещето, продуктивността и стопанската ефективност на стадото на всеки фермер. Само чрез целенасочен отбор на животни с необходимите качест ...

    Прочети още