подмярка 7.2 Архиви » Страница 2 от 2 » Съвети в земеделието
подмярка 7.2
  • Ясни са резултатите по подмярка 7.2

    Вече са ясни предварителните резултати по проектните предложения подадени по подмярка 7.2 „Инвестиции в с ...

    Вече са ясни предварителните резултати по проектните предложения подадени по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ...

    Виж повече