подмярка 4.1.2 Архиви » Съвети в земеделието
подмярка 4.1.2
  • Вече тече приемът по подмярка 4.1.2

    Кандидатите желаещи да участват с проектни предложения по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопан ...

    Кандидатите желаещи да участват с проектни предложения по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материа ...

    Виж повече