петнист змиярник Архиви » Съвети в земеделието

септември 27, 2023

петнист змиярник
  • Билки – Част 15

    Змийски лапад – Arum Maculatum L. - змийска хурка, петнист змиярник Описание: Многогодишно тревисто расте ...

    Змийски лапад – Arum Maculatum L. - змийска хурка, петнист змиярник Описание: Многогодишно тревисто растение, 20-40 см високо, с яйцевидна или цилиндрична грудка. Листата са стреловидни или кониевидни ...

    Прочети още