оценка Архиви » Съвети в земеделието
оценка
  • Какво показа оценката на ОСП

    Един от резултатите е намаляване процента на бедност в селските райони Общата селскостопанска политика (О ...

    Един от резултатите е намаляване процента на бедност в селските райони Общата селскостопанска политика (ОСП) все повече се ориентира към пазара. Това спомага както за увеличаване на конкурентоспособно ...

    Виж повече