Наредба 4 Архиви » Съвети в земеделието
Наредба 4
  • Обнародваха Наредба № 4

    Направените промени във връзка с хуманното отношение към животните вече влязоха в сила Подмярка 14.1 и 14 ...

    Направените промени във връзка с хуманното отношение към животните вече влязоха в сила Подмярка 14.1 и 14.2 Според направените изменения в Наредба № 4 финансова помощ по подмярка 14.1 "Хуманно отношен ...

    Виж повече