Източнофризийска порода овце Архиви » Съвети в земеделието
Източнофризийска порода овце
  • Породи овце, отглеждани в България

    Овцевъдството в България има традиции. До разформироването на фермите в бившите ТКЗС ние притежавахме уни ...

    Овцевъдството в България има традиции. До разформироването на фермите в бившите ТКЗС ние притежавахме уникален генофонд, като само аборигените породи и от родия наброяваха над 15. С малки изключения В ...

    Виж повече