SWOT анализът за Околна среда и климат ще бъде представен през декември в Пловдив » Съвети в земеделието

април 23, 2024

SWOT анализът за Околна среда и климат ще бъде представен през декември в Пловдив

Акценти

  • След приемането на трите анализа ще се премине към Идентифициране на потребностите, които ще залегнат в новия стратегически план

SWOT анализът за Околна среда и климат ще бъде представен на 3 декември 2019 г. в Аулата на Аграрен университет – Пловдив.

Поканени за обсъждане са всички заинтересовани страни. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева по време на дискусия “Агробизнес 2020” в Пловдив.

По думите й, срокът на изпълнението на трите анализа е края на месец декември. В началото на следващата година е предвидено провеждането на задълбочени дискусии за подготовка на новата ОСП.

„След представяне на  SWOT анализа за Земеделие и хранително-вкусова промишленост пред бранша и отразяване на всички постъпили бележки, предстои да бъде финализиран и публикуван на страницата на Министерството“, допълни тя.

Съвсем скоро се очаква да се представи и SWOT анализът за Селските райони.

След приемането на трите анализа ще се премине към Идентифициране на потребностите, които ще залегнат в новия стратегически план.

„В новата ОСП  ще се търсят резултати, а не просто спазване на правилата, преминава се към нов модел за прилагането й, при който от държавите членки се очаква постигането на определени цели“, уточни заместник-министърът.

Обръща се по-голямо внимание на малки и средни стопанства. Това е видимо от задължителната Схема за преразпределително плащане и предвидените тавани на плащания за големите стопанства. Определен е специален бюджет за младите фермери. ЕС е насочила усилия да намери мехнизми за навлизане на повече млади хора в земеделския сектор.

„За да се отговори на предизвикателствата в селскостопанския сектор допълнителен акцент в новата ОСП е поставен върху укрепване на връзките между селското стопанство, бизнеса и научноизследователската дейност. Целта е да осигури подкрепа за процеса по внедряване на иновативни решения в практиката“, обобщи заместник-министър Кръстева.

 

За автора

Сродни публикации