Работи се активно за изпълнението на бюджета на ПРСР » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Работи се активно за изпълнението на бюджета на ПРСР

Във връзка с публикации за потенциална загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР) фонд „Земеделие” предоставя следната информация:
    Към момента по ПРСР са договорени 1 млрд. 514 млн. евро субсидии по договорите с източник Европейския фонд за развитие на селските райони или 58.14%. Разплатените средства са в размер на 1 млрд. 060 млн. евро. Като се отчете предоставеният аванс, към настоящия момент в оборот са договори със субсидия над 637 млн. евро, а заедно със съфинансирането – към 800 млн. евро. До края на годината предстои контрактуване на приемите, свързани със 7-мото изменение на ПРСР в размер на 300 млн. евро, с което договореният ресурс ще доближи 1 млрд. евро. Оставащите за разплащане средства до края на годината, според прилагането на така нареченото правило N + 2, са в размер на 352 млн. евро. Разликата се дължи на факта, че цитираната от ЕК сума от 385 млн. евро не отчита плащанията, извършени от ДФЗ след 1 юли тази година.
    Предстои фондът ускорено да разплати новия прием по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, както и приключващите договори по същата мярка от приема през 2009; всички общински проекти, които се очаква да бъдат финализирани до края на годината, авансите по новия прием, както и авансите и плащанията по договорените частни мерки. През декември ще бъдат извършени плащанията за агроекология и необлагодетелстваните райони. Фонд „Земеделие” изпълнява „екшън плана”, като работи активно за скъсяването на сроковете за разглеждане на приеми и заявки за плащане. МЗХ и ДФЗ правят всичко възможно за изпълнението на бюджета на програмата.
    Искаме отново да напомним, че основните проблеми са свързани с изпълнението на 2-ра ос по ПРСР, която включва агроекология, необлагодетелствани райони и горските мерки. Средствата по тази ос не може да са по малко от 25% от общия бюджет на програмата – съгласно европейското законодателство, свързано с ПРСР. За съжаление, по „зелените мерки” кандидатите са с пъти по-малко от заложените в Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Не е за пренебрегване и фактът, че програмата стартира с 2 годишно закъснение, което се отразява при изпълнението на изискванията за усвояемост на бюджета по правилото N +2.
Източник: Държавен Фонд „Земеделие“
 

За автора

Сродни публикации