„ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД » Съвети в земеделието

май 29, 2024

„ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД
„ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД

В категория Консултации и услуги

Адрес: гр. Варна, ул.

Работно време: Понеделник - Петък: 10:00 до 17:00

Телефон: 0898 920019

Уебсайт: www.dkgroup.bg

„ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД е създадено през 2009г. с основна дейност в сферата на образованието, професионално обучение и квалификация.

През 2010 г. получава лицензия с № 200912817 от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО) за Център за Професионално Обучение (ЦПО) с 20 професии и 34 специалности.

През 2010 г. „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД става официален доставчик на услуги за обучение към Агенция по Заетостта за североизточна България по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”.

От май 2011 г. „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД стартира безплатни обучения по „Програма за Развитие на Селските Райони”, Мярка 111 за в градовете: Варна, Добрич, Русе, Разград, Силистра, Шумен и Търговище.

През 2012 г. се позиционира като водеща обучаваща организация в Североизточна България, като само за година обучените лица достигат 760 човека.

През 2015 г. Центърът за професионално обучение към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД е одобрен от Българска агенция по безопасност на храните като обучаваща институция на професионалните потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.

В началото на 2018 г. разширява издадената от НАПОО лицензия и по този начин предлаганите професии достигат 25, а специалностите – 45.

Курсове с продължителност 150 часа

 • – Интензивни технологии при създаване и отглеждане на овощни култури;
 • – Интензивни технологии при отглеждане на полски култури;
 • – Интензивни технологии при отглеждане на зеленчуци;
 • – Интензивни технологии при отглeждането на лечебни и етерично-маслени култури;
 • – Интензивни технологии при отглеждането на лозя и създаването на лозови масиви;
 • – Биологично земеделие – принципи, проблеми и перспективи;
 • – Основи на животновъдството – видове животни и условия за отглеждане;
 • – Говедовъдство – изисквания и условия за отглеждане;
 • – Овцевъдство – изисквания и условия за отглеждане;
 • – Козевъдство – изисквания и условия за отглеждане;
 • – Свиневъдство – изисквания и условия за отглеждане;
 • – Зайцевъдство – изисквания и условия за отглеждане;
 • – Птицевъдството – видове птици и условия за отглеждане;
 • – Отглеждане на пчели, добив на пчелен мед и пчелни продукти.

 

Краткосрочни курсове

 • – Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
 • – Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор;
 • – Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство;
 • – Основи на пчеларството;
 • – Хуманно отношение при клане и умъртвяване на селскостопанските животни;
 • – Хуманно отношение при отглеждане на кокошки и пилета;
 • – Хуманно отношение при отглеждане на едри преживни животни;
 • – Хуманно отношение към селскостопанските животни;
 • – Хуманно отношение при отглеждане на свине;
 • – Хуманно отношение при транспортиране на животни.
 

Изпрати съобщение