Oт началото на 2014 до 2018 г. броят на отглежданите птици в Кърджалийско бележи ръст от 50% » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Oт началото на 2014 до 2018 г. броят на отглежданите птици в Кърджалийско бележи ръст от 50%

Акценти

  • Съществено се увеличават и площите с маслодайни култури

Oт началото на 2014 до 2018 г. броят на отглежданите птици в Кърджалийско бележи ръст от 50%.

Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. Д-р Янко Иванов на среща със земеделски производители в Кърджали. Той отбеляза, че се увеличават и отглежданите кози и пчелни семейства с около 12% и 6%. „Производството на яйца в района нараства два пъти, а това на пчелен мед  с 5%“, каза още д-р Иванов. По думите му, в Кърджалийска област се отглеждат 6% от поголовието на овце в страната. През 2018 г. техният брой се увеличава с 2% на годишна база, а добитото овче мляко  с 5%.

През 2018 г. близо 10 % от всички говеда в страната се отглеждат в област Кърджали, което нарежда областта на второ място след Пловдивска област.

Той подчерта, че през 2018 г. са заявени с 43% повече говеда по схемите за директна подкрепа спрямо 2014 г.

По думите му, селското стопанство е сред основните отрасли в икономиката на областта. „Създадената тук Брутна добавена стойност се увеличава с 3,1% спрямо 2014 г., формирайки около 13% от общата за всички отрасли в района. До момента за настоящия програмен период земеделските производители в областта са получили финансова подкрепа в размер на 362,8 млн. лв. Това представлява близо 2,4% от общо предоставения публичен ресурс в земеделието”, отбеляза заместник-министър Иванов.

Най-значителен дял в обработваемата земя в областта се пада на зеленчуците и трайните насаждения, съответно около 47% и 28% за 2019 г.

За периода 2014 – 2019 г. площите със зеленчуци в областта нарастват над три пъти. Тези с трайни насаждения около два пъти и половина. Съществено се увеличават и площите с маслодайни култури. Отчита се и чувствително увеличение на заявените площи по СЕПП в областта с насажденията от сливи – четири пъти, орехи – над два пъти, череши – с 33% и слънчоглед – с 36%. Заявените площи с пипер са с 3% повече, като представляват над 7% от общите за страната“, допълни още Янко Иванов.

Пред над 180 стопани от областта, експерти на Министерството разясниха и новостите около предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони. По нея за настоящия период в област Кърджали са постъпили около 61 млн. лева по инвестиционните мерки и над 34 млн. по компенсаторните.

 

За автора

Сродни публикации