Oкончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за 2018 вече е одобрен » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

Oкончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за 2018 вече е одобрен

Акценти

  • На заявленията за подпомагане, които са подадени през 2018 г. са извършени задължителните кръстосани проверки

Всички стопани, подали възражения срещу проекта могат да видят резултатите

Вече е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП) за Кампания 2018. Това стана със заповед на министъра на земеделието, храните и горите №РД 09-229 от 01.03.2019 г. Тя е издадена и публикувана днес в „Държавен вестник“, брой 20 от 08 март 2019 г., в изпълнение чл. 33a, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Всички земеделски стопани, които са подали своите възражения срещу проекта на слой „Площи, допустими за подпомагане” в периода от 17 декември 2018 г. – 7 януари 2019 г. могат да видят резултатите. Те са достъпни в интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

На заявленията за подпомагане, които са подадени през 2018 г. са извършени задължителните кръстосани проверки. Въз основа на информацията от окончателния слой ПДП следва да се извърши окончателна оторизация по схемите и мерките на площ за миналогодишната кампания.

Разплащателната агенция следва да извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ. Това ще се случи само, ако е необходимо. Предвидено е на стопаните, които първоначално са получили по-малка сума, да бъдат изплатени допълнителни субсидии. На тези, за които се установи, че са платени по-големи суми, ще се предприемат необходимите стъпки за тяхното възстановяване.

 

Сродни публикации