Фонд „Земеделие” започна публично класиране на общински проекти по мярка 321 » Съвети в земеделието

юни 19, 2024

Фонд „Земеделие” започна публично класиране на общински проекти по мярка 321

Ранкирането е на инвестиционни предложения от последния прием на документи по мярка 321 от ПРСР: „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”. Общините кандидатстват за целеви бюджети, предназначени за:
изграждане или подобряване на културни центрове или на центрове за социални услуги; за строеж или ремонт на центрове за отдих, свободно време и спорт. Ще бъдат оценявани и проекти за инвестиции, свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове; строителството на нови пътища и реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения.
     Предварителното ранкиране на предложенията се извършва на базата на критерии за оценка на проекти към Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
    Подадените заявления по мярката са 226 и в размер на 687 248 431 лв.
    Одобрената по заповед субсидия е в размер на 222 181 147 лв.
    Предвид значителния обществен интерес, на процедурата по ранкирането на проекти са поканени представители от Националното сдружение на общините.
    Оценките на проектите по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони ще бъдат публикувани в началото на другата седмица.
Източник: Държавен Фонд „Земеделие“
 

За автора

Сродни публикации