Грижи за пчелите Архиви » Съвети в земеделието
Грижи за пчелите
 • Как да изберем място за пчелин

  При отглеждането на пчели има някои особености, които е добре да се спазват, за да се запази доброто им з ...

  При отглеждането на пчели има някои особености, които е добре да се спазват, за да се запази доброто им здраве. Изборът на място за разположение на кошерите е от съществена важност за целта. Необходим ...

  Виж повече
 • Кои са медоносните растения в България

  Медоносни растения са растенията, от които пчелите събират нектар и пчелен прашец. В България все по-рядк ...

  Медоносни растения са растенията, от които пчелите събират нектар и пчелен прашец. В България все по-рядко се практикува подвижно пчеларство от пчеларите. Това е така, защото подвижното пчеларство е с ...

  Виж повече
 • Биологично пчеларство

  Изборът на място (пчелин) за биологично пчеларство е едно от многото изисквания, с които собственикът му ...

  Изборът на място (пчелин) за биологично пчеларство е едно от многото изисквания, с които собственикът му трябва да се съобразява. Това изисква да се подбере не само мястото, където ще бъдат разположен ...

  Виж повече
 • Грижи за пчелите през юли През юли пчелните семейства са в активно състояние. Пчелите намират източници н ...

  Грижи за пчелите през юли През юли пчелните семейства са в активно състояние. Пчелите намират източници на нектар и прашец и продължават да водят активен живот. Периодът на естественото им размножаван ...

  Виж повече
 • Грижи за пчелното семейство през различните сезони Грижи за пчелното семейство през различните сезони са ...

  Грижи за пчелното семейство през различните сезони Грижи за пчелното семейство през различните сезони са насочени към осигуряване на най-добри условия за развитие, опрашване и медобер, към създаване, ...

  Виж повече
 • Какво е значението на силните пчелни семейства? Стопанската ценност на пчелното семейство се обуславя от ...

  Какво е значението на силните пчелни семейства? Стопанската ценност на пчелното семейство се обуславя от способността на пчелите да събират и преработват в мед голямо количество нектар, да пренасят цв ...

  Виж повече
 • Основни правила за работа с пчелите За създаване на най-благоприятни условия за развитие на пчелните семе ...

  Основни правила за работа с пчелите За създаване на най-благоприятни условия за развитие на пчелните семейства се изисква от пчеларя да проследява и направлява техния живот през цялата година. Това се ...

  Виж повече
 • Как да изберем подходящо място за пчелин? Едно място може да се определи като подходящо място за пчелин, ...

  Как да изберем подходящо място за пчелин? Едно място може да се определи като подходящо място за пчелин, когато притежава следните основни белези: слънчево, топло, сухо, защитено от вятър; достатъчно ...

  Виж повече
 • КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ Пчеларството е специален селскостопански отрасъл, който изисква много добре подго ...

  КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ Пчеларството е специален селскостопански отрасъл, който изисква много добре подготвени кадри, завършили селскостопански училища, с добър практически опит. Пчеларските фирми тря ...

  Виж повече
 • СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ПЧЕЛАРСТВОТО Стандартизацията е установяване и използване на задължителни правила, норми ...

  СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ПЧЕЛАРСТВОТО Стандартизацията е установяване и използване на задължителни правила, норми и изисквания към повишаването на производството на продукцията, производителността на труда и ...

  Виж повече