Bayer представи 300 проучвания в подкрепа на глифозата » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

Bayer представи 300 проучвания в подкрепа на глифозата

Акценти

  • Според ЕРА проектът за оценка на риска за човешкото здраве показва, че глифозатът не е "вероятно канцерогенен" за хората

Според повечето резултати хербицидът не е опасен за човешкото здраве

Днес Байер отбелязва своята първа годишнина от инициатива си за прозрачност. Тя има за цел да увеличи доверието в науката зад продуктите за растителна защита. Компанията предостави над 300 обобщения на изследвания за безопасността на глифозата. Фокус в инициативата за прозрачност са проучванията за безопасност. Те се представят за разрешаване на вещества/продукти за растителна защита в ЕС.

Глифозат и Roundup

Над 40 години глифозатът се използва за растителна защита. Ежегодно загубите причинени от вредители достигат до около 40 % в световен мащаб, като тук се включват и причинените такива от плевели.

Според Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) на ООН тези загуби биха могли да се удвоят, ако не се използват пестициди и не се приложат други практики за растителна защита. По тази причина голяма част от земеделските стопани прибягват до употребата на някакъв вид пестициди.

Фермерите по свят са изправени пред дилемата, кой е най-подходящият препарат за защита на посевите. Плевелите, консумират вода, слънчева светлина и хранителни вещества за сметка на останалите култури. Болестите и насекомите също оказват сериозно негативно влияние върху производството на храна.

От Bayer обясняват, че предлагат на стопаните по цял свят различни решения за ефективна растителна защита. Сред най-популярните им продукти е именно препаратът глифозат. Той е активната съставка в селскостопанските хербициди с марка Roundup. Според компанията производител глифозатът е ефективен в борбата с плевелите, но помага и за отглеждането на по-устойчиви култури.

Въздействие на хербицида върху околната среда

Хербицидите, на основата на глифозат, могат да помогнат да се понижи нуждата от механична обработка на почвата. Тя е един от най-добрите инструменти за борба с плевелите. Проблемът е, че може да увеличи почвената ерозия. Освен това може да доведе до освобождаване на въглерода от почвата в атмосферата. Така чрез третиране с хербициди може да се запази състоянието на почвите и да се понижи отделянето на емисии на парникови газове. С до 90 % може да се намали ерозията на почвата, ако се ограничи обработката й. Според анализите, през 2014 г., въглеродните емисии са намалели драстично, все едно от пътната мрежа са изчезнали почти 2 милиона превозни средства.

Растителната защита е комбинация от методи

Растителната защита може да се осъществи по много начини. Днес фермерите разполагат с разнообразни инструменти, включително най-съвременните пестициди и прецизни технологии. Въпреки че тези инструменти сами по себе си са изключително мощни, когато се използват заедно, тяхната ефективност се подобрява. Паралелно с това намалява въздействието на селското стопанство върху околната среда.

Използването само на един инструмент, като хербициди базирани на глифозат, може да направи плевелите резистентни на препаратите. С цел да се предотврати развитието на подобна устойчивост, в борбата с плевелите се прилагат различни комбинации от подходи. От Bayer споделят, че работят в тясно сътрудничество с различни университетски изследователи, индустриални партньори и отделни земеделски производители. Стремежът им е да предоставят най-добрите съвети за комбиниране на методите за растителна защита.

Безопасна употреба

В продължение на над 40 години, експерти от цял свят коментират как глифозатът може да се използва безопасно, ако са спазени  инструкциите на етикета. Според повече от 800 научни изследвания и анализи глифозатът е безопасен за употреба.

Регулаторните органи по света редовно преглеждат последните данни за безопасността както за всички пестициди, така и за глифозата. Наскоро, през декември 2017 г., Американска агенция за опазване на околната среда (EPA) потвърди отново безопасната му употреба.

Според тях проектът за оценка на риска за човешкото здраве показва, че глифозатът не е „вероятно канцерогенен“ за хората. При употреба на продукта, според указанията на етикета, не са открити други значими рискове за човешкото здраве. Това съвпада с констатациите и заключенията на редица други експерти от различни страни, както и с проучването на Националния институт по здравеопазване.

Последни разработки и разкрития

През март 2015 г. Международната агенция за изследване на рака (IARC) неправилно класифицира глифозата като „вероятно канцероген“. IARC е една от четирите програми в рамките на Световната здравна организация (СЗО), която преразгледа препарата. Тя е и единствената, която направи такава констатация.

Класификацията на IARC е в противоречие с преобладаващото единодушие между регулаторните органи и експерти по света, които са оценили всички проучвания, направени от IARC, и много други. Въпреки че грешната класификация на IARC привлече вниманието на медиите, беше и се използва многократно от активистки групи за генериране на неоправдан страх и объркване. Регулаторните органи по света продължават да подкрепят безопасното използване на глифозат.

След като IARC класифицира хербицида, регулаторните органи в САЩ, Европа, Канада, Корея, Япония, Нова Зеландия и Австралия публично потвърдиха, че той не причинява рак. Освен това, през май 2016 г. Съвместната среща на ФАО / СЗО за остатъците от пестициди (JMPR) заключи, че е малко вероятно, чрез консумираната храна, глифозатът да окаже канцерогенно въздействие върху човешкото здраве.

Според проучване на Националния институт по здравеопазване няма връзка между глифозата и раковите заболявания при фермерите. В изследването са участвали 89 000 земеделски работници на възраст над 20 години. Заключението от него е, че глифозатът не причинява рак.

 

Сродни публикации