Avatar

Завършва ВСИ “В. Коларов“ (Аграрен Университет, гр. Пловдив) специалност "Селекция и семепроизводство", след което придобива квалификация: Агроном селекционер. След завършване започва работа като научен работник в Институт по захарно цвекло - Шумен. В периода, в който работи към института специализира във Франция "Технологии по прибиране на селскостопански култури". От 2015 година работи активно в областта на биологичното земеделие.

Статия 2
февруари, 2020 Покажи още публикации