90 000 яйца отиват за унищожаване » Съвети в земеделието

април 22, 2024

90 000 яйца отиват за унищожаване

Акценти

  • При проверките са издадени 806 предписания, съставени са 163 акта и са затворени 7 обекта

Данните са според отчет на Българската агенция по безопасност на храните за месец октомври.

Инспекторите от отдели „Контрол на храните“ са извършили посочените проверки на обекти за производство, за търговия на едро и дребно с храни, и на заведенията за обществено хранене на територията на страната.

При проверките са издадени 806 предписания, съставени са 163 акта и са затворени 7 обекта. Заради нередности 2254 кг. храни са изтеглени и насочени за унищожаване, заедно с 90 000 броя яйца и 73 литра сурово мляко.

Най-често констатираните несъответствия при проверките са:

  • Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните.
  • Липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.
  • Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите.
  • Предлагане на храни с изтекъл срок на годност.
  • Неправилно съхранение на храни, некоректно етикетирани храни без здравна и идентификационна маркировка.
  • Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните.
 

Сродни публикации