9 000 фермери заявиха участие в Схемата за дребни земеделски стопани » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

9 000 фермери заявиха участие в Схемата за дребни земеделски стопани

9 000 заявления бяха подадени за участие в Схемата за дребни земеделски стопани в законово определения срок. Подпомагането по схемата е в размер от 500 евро до 1 250 евро, като се формира ежегодно и индивидуално за всеки кандидат и замества всички плащания по схемите за директни плащания съгласно чл. 38а, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).
Предварително Държавен фонд "Земеделие" изпрати уведомителни писма до над 21 000 кандидати за директни плащания, за които беше изчислено на база на подаденото заявление, че очакваната сума за получаване е под границата от 1 250 евро. Максимално от схемата ще се възползват кандидати, при които сумата за получаване е под 500 евро, защото тя ще бъде завишена до този минимален праг.
Припомняме, че заявяването на участие по Схемата за дребни земеделски стопани можеше да стане само през 2015 г. Кандидатите са задължени да поддържат през целия период на участието си в схемата най-малко допустимите площи, определени на базата на подаденото заявление за 2015 г. В случай, че земеделският стопанин прекрати участието си по схемата през една от следващите кампании, не се допуска повторно заявяване за участие.
Дребните фермери са освободени от селскостопанските практики, благоприятни за климата (зелени директни плащания), както и от контрол на кръстосаното съответствие.

 

За автора

Сродни публикации