851 кг/дка е средният добив на царевица във Врачанско » Съвети в земеделието

април 23, 2024

851 кг/дка е средният добив на царевица във Врачанско

Акценти

  • Към 27 септември произведеното количество слънчоглед се е равнявало на 1 705 194,1 тона

Макар и при слънчогледа, и при царевицата тази година да са засети по-малко площи, добивите са по-високи от миналогодишните

През тази година, в резултат на обилните валежи през летния сезон, реколтата от слънчоглед и царевица се увеличи спрямо отчетените стойности за 2017 г. Към 27 септември произведеното количество слънчоглед се е равнявало на 1 705 194,1 тона. Това са 0,6 % повече спрямо същият период за миналата година. Процентната разлика не е голяма, но пък има отчетно намаление в размера на заетите с маслодайната култура площи. Тази година те са намалели с 9,3 %, но е повишен не само общият, но и средния добив.

Най-висок общ добив на слънчоглед има отчетен в област Добрич. Там цифрите показват 210 537 тона продукция. На второ място се нарежда Плевен с 168 050 тона, а на трето Русе с 109 286,61 тона. При средният добив от декар отново стопаните в Добричко са реализирали най-големите количества. Те са в размер на 300 кг. На второ място е област Габрово с 284 кг/дка, а на трето с по 279 кг/дка се нареждат Русе и Силистра. Общо за страната средният добив е 257 кг/дка.

Царевицата беше другата култура, която се разви изключително добре това лято. При нея реколтирането се случва по-бавно, но е отчетен ръст в общия добив и на годишна база той е 15,1 %. Промените в средния добив са положителни. При него също има увеличение и то е с цели 30,1 %. И при царевицата тази година се наблюдава намаление в размера на засетите площи и то е 1,9 %. Общото количество продукция от царевица до отчетената дата се равнява на 1 639 960 тона.

 

Отново на първо място с най-висок добив на царевица се нарежда област Добрич. Там количеството прибрана продукция се равнява на 484 984,5 тона. На второ място с 248 485,7 тона е Плевен, а на трето с 117 667,07 – Русе. Средният добив от декар е най-висок във Враца и е 851 кг. След това се нарежда Русе с 847 кг/дка. На трето място е Монтана с 839 кг/дка. За страната средният добив от декар се равнява на 756 кг.

 

Сродни публикации