844 340 088 лв. са изплатени по ПРСР (2014-2020 г.) през 2019 г. » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

844 340 088 лв. са изплатени по ПРСР (2014-2020 г.) през 2019 г.

Акценти

  • Извършените плащания по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 са общо 32 573 992 лв.

През миналата година са подписани 1378 договора по ПРСР 2014-2020 г.

Изплатени са 844 340 088 лв. Това сочат данни от Годишния отчет на Държавен фонд „Земеделие“ и Разплащателната агенция за 2019 г., одобрен от Министерски съвет.

В кампания 2019 по схеми и мерки, администрирани по линия на директни плащания, са приети 106 726 заявления. Преведените субсидии за директни плащания по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) възлизат на 1 528 739 225 лв.

Изплатените суми по пазарните мерки по линия на селскостопанските пазарни механизми през 2019 г. възлизат на 56 978 490 лв., от които 35 220 4с86 лв. са от ЕФГЗ и 21 758 004 лв. – национални средства.

По Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 са извършени плащания в размер на 61 886 лв.

Извършените плащания по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 са общо 32 573 992 лв.

По инвестиционните схеми за подпомагане към 31 декември 2019 г. са постъпили плащания в размер на 1 866 658 лв. През отчетния период са погасени 153 кредита и са отпуснати 144 нови на стойност 813 323 лв.

През миналата година са изплатени 154 029 152 лв. по 26 спмдрхеми за краткосрочно подпомагане, от които са се възползвали 30 568 земеделски стопани.

 

За автора

Сродни публикации