84,4 млн. лв са изплатени за Кампания 2017 » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

84,4 млн. лв са изплатени за Кампания 2017

84 471 000 лв. са разпределени и вече изплатени между 41 323 тютюнопроизводители, отглеждащи сортовете „Каба Кулак“, „Бърлей“, „Вирджиния“ и „Басми“ през референтния период 2007-2009. Финансовата помощ е в пълния си размер за Кампания 2017 г.

По схемите за преходна национална помощ всички земеделските стопани, които отглеждат тютюн в поне една от годините на референтния период, който е от 2007 – 2009 г. имат право на финансова помощ. Необходимо е продукцията им да е изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ). Реда и условията на плащане са регламентирани от Наредба № 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Със заповед № РД 09-362 от 17.04.2018 на министъра на земеделието, храните и горите  е определен размера на плащането за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството, за Кампания 2017.

Тютюнопроизводители ще получат 85 милиона лева

 

За автора

Сродни публикации