84 общини започват да изпълняват инвестициите си » Съвети в земеделието

април 25, 2024

84 общини започват да изпълняват инвестициите си

Ръководството на Държавен фонд „Земеделие” – РА одобри 84 тръжни процедури на общини, кандидатствали с проекти за селски туризъм и за подобряване на инфраструктурата в селските райони. Така скоро те ще могат да задвижат инвестициите си по мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, 322 „Обновяване и развитие на населените места” и 313 „Насърчаване на туристическите дейности”.

Одобрени са планираните търгове на 34 общини. Така те ще могат да стартират своите обществени поръчки по вече договорени проекти. Изпратени са и 19 писма до кметове за допълнителни уточнения по минали търгове.

Ръководството подписа над 60 окончателни анекса към договори на общини, включително и по Ос 4 – ЛИДЕР. Кандидатите са поканени да подпишат документите.

 

За автора

Сродни публикации